Conferința anuală a angajaților din domeniul culturii

10 februarie 2017

” Realizări – 2016, Prioritățile de activitate pentru anul 2017” Secția Cultură a desfășurat recent Conferința anuală a angajaților din domeniul cultură ” Realizări – 2016, Prioritățile de activitate pentru anul 2017”. La conferință au participat angajații din  instituțiile de cultură din teritoriu: biblioteci publice, case/cămine de cultură, muzeu și Școala de Arte. Oaspete de […]

Concursul raional „Pedagogul anului  2017”

8 februarie 2017

Recent, în Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” Donduşeni a avut loc Concursul raional „Pedagogul anului 2017”cu următoarele obiective: a) ridicarea statutul social al cadrului didactic în comunitate; b) evidenţierea şi susţinerea pedagogilor inovatori; c) stimularea continuă a măiestriei pedagogice şi a iniţiativei de creaţie; d) promovarea experienţei avansate şi inovatoare; e) motivarea cadrelor didactice pentru autoformare […]

Supraveghere de vecinătate

7 februarie 2017

Reprezentanţii Consiliului raional, Inspectoratului de poliţie şi ai Administraţiei Publice Locale din r.Donduşeni, s-au întrunit în şedinţă de lucru luni, 30 ianuarie 2017.Au moderat şedinţa Valeriu Casapu şi Ilie Svîrnei.În ordinea de zi şi în discuţie a fost pusă întrebarea cu privire la modelul de Supraveghere de vecinătate în Republica Moldova.Vicepreşedintele raionului Valeriu Casapu a […]

Agenda  şedinţei de lucru  cu managerii instituţiilor preuniversitare

7 februarie 2017

La data de 07 februarie, în incinta Consiliului Raional – sala de protocol a avut loc şedinţa de lucru cu managerii instituţiilor de învăţământ general din raion. Şedinţa a fost moderată de şefa Organului local de specialitate-doamna Juraveţ Nina. La şedinţa a fost invitat şi vicepreşedintele raionului – Casapu Valeriu, ce a salutat prezenţa directorilor, […]

Consiliul Sănătate Publică

3 februarie 2017

La sfîrşitul lunii ianuarie, joi 26.01.2017, membrii Consiliului Sănătate Publică s-au întrunit în prima şedinţă pentru a pune în discuţie şi a identifica căile de soluţionare a întrebărilor cu privire la: 1. Planul de activitate a Consiliului Sănătate Publică al raionului Donduşeni pentru anul 2017 (raportor, Ala Luca, secretar al Consiliului Sănătate Donduşeni). 2. Situaţia […]

Ședința Cosiliului raional pentru protecția drepturilor copilului

31 ianuarie 2017

Pe data 23 ianuarie 2017 a avut loc ședința Cosiliului raional pentru protecția drepturilor copilului. La ședința Consiliului raional  a fost aprobat Planul de activitate  pentru protecția drepturilor copilului Dondușeni pentru anul 2017. Au fost analizate fișele de sesizare parvenite în anul 2016 și activități desfășurate privind înlăturarea situației. Astfel, pe parcursul anului 2016 au […]

IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI ANUNŢĂ Concurs

31 ianuarie 2017

IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI   ANUNŢĂ concurs     Pentru suplinirea funcţiei vacante de medic de familie la IMSP CS Dondușeni OMF Corbu   Perioada de aplicare: 31 ianuarie – 20 februarie 2017   Pentru participarea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele acte: 1. Cerere de înscriere la […]

Şedinţa Comisiei Situaţii Excepţionale

26 ianuarie 2017

La 19 ianuarie 2017, preşedintele raionului Donduşeni, Victor Chiriac, a emis o dispoziţie cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Comisiei Situaţii Excepţionale (CSE) în conformitate cu art. 4 al Legii ”Privind descentralizarea administrativă” nr. 453-XVI din 28.12.2006, cerinţele art. 53, 54 al Legii „Privind administraţia publică locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, Circulara Serviciului Protecţiei […]

Proiect investiţional, recepţie

26 ianuarie 2017

Recent, Secţia Cultură Donduşeni a efectuat recepţia lucrărilor de instalare/construcţie a Centralei termice pe bază de biomasă la Casa raională de cultură, în prezenţa următoarelor persoane: Victor Cojocaru, preşedintele proiectului şi al comisiei; dar şi a membrilor: Oleg Covali, şeful Direcţiei Elaborarea şi Implementarea Proiectelor Investiţionale; Vasile Bunescu, responsabil tehnic de efectuarea lucrărilor; Inga Rencheci, […]

Aleşii raionali, în şedinţă

26 ianuarie 2017

Acţionînd în baza Legii, privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 45 p. 2, precum şi în baza articolelor 53 şi 54 din prezenta Lege, preşedintele raionului Donduşeni Victor CHIRIAC a convocat Consiliul Raional Donduşeni în Şedinţa extraordinară la 17 ianuarie 2017, orele 11:00, în incinta Consiliului Raional, sala de protocol […]