Aparatul Președintelui

N

d/o

Numele, Penumele Funcția Telefon serviciu
1 Cebotari Valentin Președintele raionului Dondușeni 025121199

025122650

2 Banari Veaceslav Vicepreședinte al raoinului Dondușeni

pe probleme sociale

025122750
3 Rotaru Svetlana Vicepreședinte al raoinului Dondușeni

pe probleme de finanțe,economie și infrastructură

025121208
4 Bețivu  Livia Secretar al Consiliului raional Dondușeni 025122057
5 Bradu Victor Arhitect-șef 025122418
6 Luca Ghenadie Specialist principal cu atribuții în resurse umane 025121188
7 Sitnic Aurica Specialist principal cu atribuții  juridice 025121141
8 Cazaciuc Tatiana Contabil-șef 025121220
9 Teterea Irina Specialist principal 025121220
10 Juraveț  Valeriu Șef  Secție Administrație Publică 025121460
11 Varzari  Lilia Specialist principal în cadrul secției Administrație Publică 025124268
12 Jebleac Irina Specialist în cadrul secției Administrație Publică 025124268
13 Cernei  Nina Șef al  Serviciului  Arhivă 025122649
14 Cușnir Iana Specialist, serviciul arhivă 025122649
15 Donos Elena Secretar administrativ 025122058
16 Bernaz Cătălina Dactilograf
17 Padnevici Veaceslav Administrator,rețea de calculatoare  
18 Smișnoi Marina Administrator,rețea de calculatoare
19 Madan Dan șofer
20 Corcimari Leonid șofer