Aparatul Președintelui

N

d/o

Numele, Penumele Funcția Telefon serviciu
1 Cebotari Valentin Președintele raionului Dondușeni 025121199

025122650

2 Banari Veaceslav

Vicepreședinte al raionului Dondușeni

pe probleme sociale

025122750
3 Rotaru Svetlana

Vicepreședinte al raionului Dondușeni

pe probleme de finanțe, economie și infrastructură

025121208
4 Bețivu  Livia Secretar al Consiliului raional Dondușeni 025122057
5 Loc vacant Arhitect-șef 025122418
6 Luca Ghenadie Specialist principal cu atribuții în resurse umane 025121188
7 Varzari Lilia Specialist principal 025122058
8 Cazaciuc Tatiana Șef secție financiar, contabilă și achiziții publice 025121220
9 Teterea Irina Specialist principal 025121220
10 Bernaz Cătălina Specialist superior Achiziții publice
11 Padnevici Veaceslav Administrator, rețea de calculatoare  
12 Juraveț  Valeriu Șef  Secție Administrație Publică 025121460
13 Loc vacant Specialist principal (SC, PC)
14 Sitnic Aurica Specialist principal 025124268
15 Jebleac Irina Specialist în cadrul secției Administrație Publică 025124268
16 Cernei  Nina Șef al  Serviciului  Arhivă 025122649
17 Cara Angela Specialist, serviciul arhivă 025122649
18 Donos Elena Dactilograf 025122058
19 Smișnoi Marina Administrator, rețea de calculatoare
20 Dementiev Iurie Auditor intern principal 025121141
21 Madan Dan șofer
22 Stratu Alexandru șofer