Aparatul Președintelui

Nr
d/o
Numele, Penumele Funcția Telefon serviciu
1 Cebotari Valentin Președintele raionului Dondușeni 025121199
025122650
2 Banari Veaceslav Vicepreședinte al raionului Dondușeni
pe probleme sociale
025122750
3 Bețivu  Livia Secretar al Consiliului raional Dondușeni 025122057
4 Pcela Alina Arhitect-șef 025122418
5 Luca Ghenadie Specialist principal cu atribuții în resurse umane 025121188
6 Cazaciuc Tatiana Șef secție financiar, contabilă și achiziții publice 025121220
7 Bernaz Cătălina Specialist superior Achiziții publice
8 Padnevici Veaceslav Administrator, rețea de calculatoare  
9 Varzari Lilia Șef  Secție Administrație Publică 025121460
10 Atamaniuc Natalia Specialist principal 025124268
11 Jebleac Irina Specialist principal 025124268
12 Cernei  Nina Șef al  Serviciului  Arhivă 025122649
13 Cara Angela Specialist, serviciul arhivă 025122649
14 Donos Elena Dactilograf 025122058
15 Smișnoi Marina Administrator, rețea de calculatoare
16 Dementiev Iurie Auditor intern principal 025121141
17 Madan Dan șofer
18 Stratu Alexandru șofer