Aparatul Președintelui

N

d/o

Numele, Penumele Funcția Telefon serviciu
1 Cebotari Valentin Președintele raionului Dondușeni 025121199

025122650

2 Banari Veaceslav

Vicepreședinte al raionului Dondușeni

pe probleme sociale

025122750
3 Rotaru Svetlana

Vicepreședinte al raionului Dondușeni

pe probleme de finanțe, economie și infrastructură

025121208
4 Bețivu  Livia Secretar al Consiliului raional Dondușeni 025122057
5 Bradu Victor Arhitect-șef 025122418
6 Luca Ghenadie Specialist principal cu atribuții în resurse umane 025121188
7 Sitnic Aurica Specialist principal în problemele administrației publice 025124268
8 Cazaciuc Tatiana Contabil-șef 025121220
9 Teterea Irina Specialist principal 025121220
10 Juraveț  Valeriu Șef  Secție Administrație Publică 025121460
11 Varzari  Lilia Specialist principal 025122058
12 Jebleac Irina Specialist în cadrul secției Administrație Publică 025124268
13 Cernei  Nina Șef al  Serviciului  Arhivă 025122649
14 Cara Angela Specialist, serviciul arhivă 025122649
15 Donos Elena Dactilograf 025122058
16 Bernaz Cătălina Specialist superior Achiziții publice
17 Padnevici Veaceslav Administrator, rețea de calculatoare  
18 Smișnoi Marina Administrator, rețea de calculatoare
19 Dementiev Iurie Auditor intern principal 025121141
20 Madan Dan șofer
21 Stratu Alexandru șofer