Economie

Raionul Dondușeni este caracterizat printr-un nivel scăzut al dezvoltării industriei.

În ianuarie – decembrie 2011 , întreprinderile ce au avut activitate industrială, conform datelor statistice generalizate au fabricat producție în prețuri curente în sumă de 138,3 mil lei.

Ponderea cea mai mare în volumul de producție industriale ocupă sectorul energiei electrice ( 59,5%), industria alimentară și a băuturilor (35,6%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3,2%).

Cauzele subdezvoltării sectorului industrial în raion sunt similare celor din întreaga Țară, însă ceea ce împedică cel mai mult dezvoltarea industriei din raion ține de: infrastructura industrială slab dezvoltată, lipsa unei strategii de promovare a produselor locale pe piețele interne și externe, neasigurarea calității produselor și lipsa tehnologiilor moderne.

În prezent raionul Dondușeni este cel mai slab industrializat în regiunea de Nord a Republicii, cu o pondere de 0,7% din totalul întreprinderilor din regiune.

De asemenea, potențialul uman încadrat în această sferă necesită pregătire profesională calitativă de specialitate.

În prezent, din lipsa locurilor de muncă la sate și a condițiilor de locuire, satele au devenit neatractive pentru tineret. Lipsa forței de muncă de calitate în localitățile rurale constituie un impediment pentru atragerea investițiilor.

Sunt necesare activități de promovare a unor întreprinderi din domeniul dat ce ar acoperi necesitățile pieței naționale din partea de nord a Republicii, cu un potențial de a fi extinse pe piața de desfacere internațională.

Pentru aceasta sunt necesare tehnologii moderne în industrie, precum și materie primă de o nouă calitate.

Va trebui să consolidăm toate capacitățile și sursele existente pentru a construi o economie bazată pe atragerea investițiilor străine și locale, precum și dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri și servicii.