Planul de acțiuni reparația drumurilor

PLANUL DE ACŢIUNI
PRIVIND  REPARAŢIA  ŞI  ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR PUBLICE  LOCALE
 PE RAIONUL DONDUŞENI PENTRU ANII 2014-2023 

Nr.

d/o

Denumirea  acţiunii Termenele de realizare Instituţia responsabilă Costurile estimate, mii  lei Sursele de finanţare
1.  Întreţinerea de iarnă 10% din surse planificate anual  conform Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale finanţate din Fondul rutier raional.    2016-2023 APL II, APL I 2580,0 Fondul Rutier Raional
2.  Reconstrucţia, reabilitarea şi  întreţinerea drumurilor locale şi a străzilor din localităţi inclusiv:  plombarea gropilor la îmbrăcăminţi din beton asfaltic, reparţia şi întreţinerea drumurilor împetruite, reparaţia capitală a străzilor (selectiv),  conform Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale finanţate din Fondul rutier raional. Anual pînă în 2023 APL II, APL I 28980,0 Fondul rutier raional, bugetul local
3.  Monitorizarea  şi  conlucrarea  cu  ADR Nord privitor la Programul Regional Sectorial  în domeniul infrastructurii drumurilor regionale şi locale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord Anual pînă în 2023 ADR Nord FNDR

 

4.  Reparaţia capitală a coridorului R12 Sudarca- Horodişte- Crişcăuţi- Teleşeuca cu lungimea de    km  Pînă în anul 2023  ADR Nord FNDR

Donatori externi

5.  Reparaţia capitală a coridorului R7  Codrenii-Noi-Tîrnova cu lungimea de km Pînă în anul 2023 ADR Nord FNDR

Donatori externi