Pașaportul raionului

Pasaportul Raionului Donduseni

despre-raion-2 despre-raionul-donduseni

  UM 2014 2015
DATE GENERALE      
Suprafață totală a raionului Dondușeni mii ha 64.4 64,4
inclusiv  după tipuri de proprietate      
terenuri  în proprietate  publică a statului mii ha 5.9 5,9
cota parte din teritoriu % 9.1 9,1
terenuri în proprietatea publică a unităților

administrați – teritoriale

mii ha 15.6 15,6
cota parte din teritoriu % 24.3 24,3
terenuri în proprietatea privată mii ha 42.9 42,9
cota parte din teritoriu % 66.6 66,6
În total populația mii pers 43.7 43.3
Populația aptă de muncă mii pers 25.8 25.5
Populația ocupată în economie mii pers 12.1 12.1
inclusiv: mii pers    
agricultură și silvicultură mii pers 8.0 8.1
industria mii pers 1.0 1.0
construcții mii pers 0.07 0.007
comerț cu ridicata și cu amănuntul  mii pers 0.2 0.2
transport și comunicații mii pers 0.05 0.05
activități financiare mii pers 0.04 0.04
instituții finanțate din buget mii pers 2.7 2.7
din care:      
v  învățămănt mii pers 1.3 1.3
v  ocrotirea sănătății mii pers 0.8 0.8
alte activități mii pers 0.6 0.6
Lungimea totală a drumurilor km 210 210
Ponderea drumurilor publice modernizate în total drumuri % 24 24
Ponderea localităților care au rețea de apă potabilă % 10 10
Ponderea localităților care au rețea de gazificare % 36 36