Direcţia Educație

Lista angajaților DE Dondușeni

Nr d/o Funcția Nume, Prenume Nr. telefon email
Direcția Educație Dondușeni
1. Șef DE Grigoriev Gulnara 25122748
079573583
067304609
guleagrig@gmail.com
dectdonduseni@gmail.com
2. Șef adjunct DE Lachi Galina 067100094
25122748
lachi1957@mail.ru
galina.lachi.2020@gmail.com
3. Secretar (anticamera) Popovici Daniela 25122748
062022294
popovicidaniela@gmail.com
Serviciul resurse umane
4. Specialist principal Dvornic Maia 25124414
067100031
resurseumanedonduseni
@gmail.com
Secția Politici Educaționale și Management
5. Șef secție Albu Victoria 25121075
078431159
albuvictoria18@gmail.com
6. Specialist principal Bantuș Cristina 25121075
079114048
cristina.iurcisin96@mail.ru
7. Specialist principal Lisenco Victor 25121075
078661707
victor.lisenco.30@gmail.com
8. Specialist principal Samson Emilia 067468727
25121075
emiliasamson15@gmail.com
Secția Management al Curriculumului  și Formare Profesională Continuă
9. Șef secție Bujag Angela 25124549
069038088
angelabujag70@gmail.com
10. Metodist principal Vrabie Emilia 25124549 vrabieemilia52@gmail.com
11. Metodist principal Vexler Domnica 25124549 domnica.vexler35@gmail.com
12. Metodist principal Pînzari Dorina 25124549 daryapinzari@gmail.com
Secția management economico-financiar și al patrimoniului
13. Contabil șef Rencheci Inga 25124743
067712762
i.rencheci@gmail.com
14. Contabil Darii Ion 25124743
067712762
ion.darii90@gmail.com
15. Contabil Postoronca Natalia 25124743
067712762
postoronca.natalia@mail.ru
16. Contabil Prisăcari Maria 25124743
067712762
nastica2@mail.ru
Serviciu Transport Școlar               
17. Șef serviciu Svărnei  Ilie 069119438 ileiipdonduseni@gmail.com