Ziua lucrătorului din agricultură Dondușeni

10 decembrie 2019

La data de 6 decembrie 2019, la initiativa Președintelui raionului Dondușeni, D-lui Valentin Cebotari, a fost organizată și petrecută sărbătoarea lucrătorului din agricultură.La sarbătoare au fost invitați cei care zi de zi din zori și pana-n noapte, cu dragoste față de glia strămoșească muncesc în acest domeniu.Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare a ajuns la acest an la cea de-a 25 aniversare. Ca oaspeți de onoare la sărbătoare au fost prezenți D-l Andrei Sangheli, D-l Pantelie Tîltu. Au fost invitați și agricultorii veterani, foștii președinți de gospodării care acum se află la odihna binemeritată. În cadrul spectacolului de sărbătoare au evoluat colectivele de la Casa de Cultură din s. Dondușeni — orchestra de fanfară «Haiducii», conducător Mihai Petic, ansamblul de fluieraș «Lăcrămioara» condus de Mihai Petic, ansamblul de dansuri populare «Mărunțica», conducător Andrei Cocitov, formația folclorică «Semănătorii» de la Casa Raională de Cultură, conducător Victor Zestre, orchestra de muzică populară «Rapsodie» , conducător Valentin Znagovan. Cu un colind frumos a fost prezent și D-l Ion Țurcanu. În cadrul sîrbătorii au fost aduse mesaje de felicitare urări de sănătate, succese mari în realizarea obiectivelor și sacinilor destul de deficile în domeniul agriculturii.