Ziua funcționarului public, marcată la Consiliul raional Dondușeni

23 iunie 2020

Cu prilejul zilei profesionale „Ziua funcţionarului public”, care este sărbătorită anual la data de 23 iunie, Consiliul raional Dondușeni a organizat un eveniment festiv, la care au participat reprezentanţi ai tuturor subdiviziunilor din cadrul instituţiei.

În cadrul festivității au fost integrați și medicii Spitalului raional și Centrului de Sănătate Dondușeni care au luat distincții cu prilejul Zilei lucrătorului medical și al farmacistului, precum și dedicații fidele profesiei și oamenilor în timpul pandemiei.

În debutul evenimentului, Președintele raionului dl.Valentin Cebotari, a dat citire mesajului de felicitare din numele Președintelui RM adresat:

Dnei Berejanschi Raisa, asistent medical, IMSP Spitalul raional Dondușeni, decorată cu Medalia ,,Meritul Civic,,;

Dnei Celac Adelina, director, IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni, decorată cu medalia ,,Nicolae Testimițeanu,,;

Dnului Frecăuțanu Iurii, medic, IMSP Spitalul raional Dondușeni, decorată cu Medalia ,,Nicolae testimițeanu,,;

Dnei Savca Valentina, registrator, IMSP Spitalul raional Dondușeni, decorată cu Medalia ,,Nicolae testimițeanu,,;

Dnei Corcimari Elena, farmacistă, IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni, decorată cu medalia ,,Nicolae Testimițeanu,,;

Felicitarea a fost subliniată cu Diplome și flori din numele Consiliului raional Dondușeni.

Dl.Dementiev Iuirii, șef-adjunc al Oficiului Cancelariei de stat Edineț (Dondușeni) a confirmat felicitări adresate funcționarilor publici cu prilejul sărbătorii profesionale din numele Guvernului RM.

Diplome au primit:

dl.Șaragov Iurie, șef secție Agricultură, Mediu, Relații funciare și cadastru;

dna Berladean Lilia, inginer cadastral, primăria com.Tîrnova.

Președintele raionului dl.Valentin Cebotari a înmânat ,,familiei,, de funcționari publici din cadrul Consiliului raional, marcând pe cei mai veterani în domeniu (dl.Iurcișin Anatolie, șef serviciul relații Funciare și Cadastru – 36 ani; dna Rotaru Maria, șef secție Economie – 35 ani; dna Bețivu Livia, secretar al Consiliului raional – 27 ani; dna Guțu Ala, șef DASPF – 26 ani ș.a.).

A urmat cuvinte frumoase, urări de sănătate pentru toți funcționarii publici, iar pentru dl.Valeriu Juraveț, șef secție Administrație Publică, a parvenit o surpriză de obținere a Medaliei ,,Meritul Civic,,, candidatură susținută prin intermediul autorităților locale în colaborare cu autoritățile ierarhic superioare.

Deținătorii distincțiilor au mulțumit conducerea raionului, Guvernul și Președenția RM pentru atenție, susținere și coeziune în lucrul de zi-de zi.