ZI DE PACE: COMEMORARE

10 mai 2023

Tot mai adânc pleacă în istorie evenimentele Războiului Mondial și Marelui Război pentru Apărarea Patriei din 1941-1945.
Amintirile însă rămân, căci prea scump ne-a costat Victoria din 9 mai 1945.
Când avem un cer senin de asupra țării noastre putem înțelege și compătimi poporul ucrainean care suportă război.
Noi Pace vrem.
Anul acesta marcăm 78 de ani de la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial.

Cu această ocazie, în or. Dondușeni s-a petrecut mitingul de comemorare a ostașilor căzuți în Marele Război pentru Apărarea Patriei 1941-1945.