Vizită în teritoriu

26 ianuarie 2017

Ziua de 17 ianuarie a fost marcată de faptul că au fost prezenţi în teritoriul raionului Donduşeni reprezentanţii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, domnii Vladimir Ciobanu şi Loenid Pascari. Vizita dumnealor a fost efectuată conform orarului vizitelor membrilor Guvernului RM în teritorii. La întîlnirea cu oficialii sus-numiţi au fost prezenţi: Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului Donduşeni; Oleg Cojocari, şeful Oficiului Teritorial Cadastru; Anatolie Iurcişin, şeful Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru din cadrul Consiliului raional; Valeriu Juraveţ, şeful Secţiei Administraţie Publică Locală; primari ai localităţilor, directori ai instituţiilor educaţionale.

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Deoarece cadastrul serveşte ca bază pentru crearea Infrastructurii Nationale de Date Spaţiale, actualmente Agenţia este preocupată de elaborarea Sistemului Informaţional Geografic Naţional.

Conform Hotărîrii Guvernului nr 383 din 12 mai 2010 cu modificările şi completările ulterioare efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru este în număr de 44 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.

Vizita reprezentanţilor Agenţiei a avut caracter informativ-consultativ. Dumnealor au prezentat informaţii cu privire la politicile Agenţiei în conformitate cu Legislaţia de elaborare şi conţinutul documentaţiei cadastrale la formarea bunurilor imobile, cu privire la modul de elaborare a planurilor cadastrale, cu privire la la importanţa lucrarilor de cadastru la întocmirea sistemelor informaţionale ale teritoriului ş.a.

A mai avut loc şi audienţa cetăţenilor.