Vizita de lucru al dl. Corneliu POPOVICI, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării în raionul Dondușeni

13 februarie 2020

Astăzi, 13.02.2020, dl.Corneliu POPOVICI, Ministru al Educației,Culturii și Cercetării s-a aflat într-o vizită de lucru în raionul Dondușeni, în calitate de membru  al Cabinetului de Miniștri.

Dl. Corneliu POPOVICI a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților administrației publice locale – președintele raionului Dondușeni Valentin Cebotari , vicepreședinții raionului Veaceslav Banari și Svetlana Rotaru, șeful Oficiului Teritorial Edineț al Canceleriei de Stat, Gîra Eugen, șefii de direcții și secții din subordinea Consiliului raional, șefii serviciilor desconcentrate în teritoriu, directorii instituțiilor de învățământ, lucrătorii din cultură și primarii localităților.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre situaţia în teritoriu, proiectele de succes, dar şi neajunsurile care există aici şi care necesită atenţia şi intervenţia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a membrilor Guvernului.

Nimic nu poate fi realizat fără o cooperare strânsă şi o deschidere din partea subdiviziunilor administrative din teritoriu.

În conformitate cu programul vizitei de lucru în teritoriu dl.Corneliu POPOVICI a efectuat vizite la ȘPT din s.Corbu, GM din s.Scăieni și GM ,,C.Negruzzi,, din com.Tîrnova