Viceministrul muncii, în vizită

16 mai 2017

Doamna Raisa Scai, viceministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei, a întreprins o vizită de lucru la Donduşeni în ziua de marţi, 16 mai.În cadrul vizitei a avut loc întîlnirea cu reprezentanţii serviciilor desconcentrate-n teritoriu , subordonate ministerului, de asemenea cu asistenţii sociali şi primarii localităţilor.A fost însoţită de Vadim Lesnic, consilier raional , coordonator al Partidului Democrat în raionul Donduşeni şi de Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului.Doamna viceministru şi-a axat discursul pe reformele propuse de minister:
1.reforma sistemului de pensionare în Republică
2.reforma de structurare a instituţiei de determinare a dizabilităţii
3.reforma Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei Muncii, conceptul căreia se află spre avizare la Cancelaria de Stat
4.Inspectoratul Muncii va fi lipsit de domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, domeniu ce va fi atribuit altor 10 structuri din diferite ministere
5.regulamentul de acordare a ajutorului social va fi modificat, beneficiarii de sprijin din partea statului vor fi obligaţi să păstreze munci în folosul comunităţii timp de 5 zile pe lună
În finalul discuţiei, cei prezenţi la întîlnire au dat apreciere pozitivă reformelor preconizate de minister, solicitînd urgentarea intrării lor în vigoare.