Ședința ordinară a Consiliului raional Dondușeni (10 decembrie 2019)

12 decembrie 2019

La data de 10 decembrie 2019 a avut loc Ședința ordinară a Consiliului raional Dondușeni.

În temeiul prevederilor art.45 p.1, precum și în baza art.53 și 54 al Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, președintele raionului Dondușeni a emis dispoziția nr.247 din 04 decembrie 2019   ,,Cu privire la convocarea  consilierilor Consiliului  Raional  Donduşeni în şedinţă ordinară,, , care a avut loc pe data de 10 decembrie 2019, în incinta Consiliului raional, sala de protocol.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la aprobarea Organigramei, Structurii şi efectivului limită a statelor de personal al Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional Donduşeni .
 2. Cu privire la reorganizarea prin divizare a Directiei Investiţi Economie, Infrastructură şi Construcţii.

3.Cu privire la reorganizarea prin divizare a Direcţiei Agricultură, Mediu,Relaţii Funciare şi Cadastru.

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea Bugetului de stat pentru anul 2019.
 2. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în prima lectură.
 3. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură.
 4. Cu privire la coordonarea Acordurilor adiţionale nr. 1şi 2 la Contractul de acordare a asistenţei medicale, în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2019 şi a devizului de venituri şi cheltuieli al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional  Donduşeni, Centru de Sanatate Donduseni, Taul, Sudarca.
 5. Cu privire la întroducerea unor modificări în Decizia nr. 3/19 din 30 martie 2018 ”Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru protecţia persoanelordin păturile social-vulnerabile”.
 6. Cu privire la crearea Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului.
 7. Cu privire la crearea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate.
 8. Cu privire la crearea Comisiei de concurs.
 9. Cu privire la ridicarea mandatului de consilier in Consiliul raional Donduşeni.