Ședința operativă cu șefii de direcții și secții din subordinea Consiliului raional din 25.05.2020

25 mai 2020

La data de 25.05.2020, dl.Valentin Cebotari, Președintele raionului Dondușeni a petrecut ședința operativă cu șefii de direcții și secții din subordinea Consiliului raional.
S-a hotărât:
1. Se pune în sarcina tuturor șefilor de direcții, secții, servicii din subordinea Consiliului raional ( dna Grigorieva G., dl Covali O., dna Guțu A., Juraveț V., Șaragov Iu., dl Rotaru M. Cernei N.) acordarea consultațiilor și ajutorului practic, monitorizarea activității tuturor instituțiilor din raion.
2. Se pune în sarcină Direcției Educație, dna Grigorieva G, Sistematizarea informației cu privire la nivelul de digitalizare a instituțiilor de învățămînt/cadre didactice/copii. Acordarea asistenței metodice cadrelor didactice în desfășurarea instruirii la distanță. Reevaluarea copiilor cu CES (la distanță cu implicarea părinților).

D-nei A.Guțu (șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei);
Recepționarea dărilor de seamă pentru luna mai a Serviciului social ,,Asistență Personală,,. Serviciul de îngrijire la domiciliu și Serviciul social asistență socială comunitară,, . Verificarea cererilor pentru acordarea ajutorului social/ajutor pentru perioada rece a anului. .

Dl Țurcanu I. (șef al Secției Cultură,Turism,Tineret și Sport); Desfășurarea conferinței metodice on-line pentru instituțiile de cultură din teritoriu, organizată de către Cultural Evens ,,Popasuri Culturale,, .

Dl Ir.Șaragov (șef al Secției Agricultură);
Întocmirea structurii suprafețelor culturilor pe anul 2020 și suprafeților ce au fost întoarse după calamitățile naturale.

Dl O.Covali ( șef al Secției Construcții,Gospodăruie Comunală și Drumuri);
Monitorizarea elaborării proiectelor, întocmirea devizelor de cheltuieli și coordonarea lucrărilor pentru reperația curentă și capitală a obiectelor de menire social-culturală la solicitarea APL.

Dl.V. Juraveț (șef al Secției APL);
Participare la seminarul on-line al EPSU (European Federation of Service Unions) despre organizarea lucrărilor în timpul crizei generate de pandemie.

D-nei M.Rotaru (șef al Secției Economie);
Întocmirea contractelor de valoare mică la necesitățile Consiliului raional.

Dl.M.Rotaru (șef al Direcției Finanțe);
Primirea , analiza și întroducerea în baza de date a modificărilor în devizele de cheltuieli conform clasificației economice.

D-nei N.Cernei (șef Serviciului Arhivă);
Zi de primire a cetățenilor , eliberarea certificatelor Consultații.