Ședința operativă cu șefii de direcții și secții din subordinea Consiliului raional din 02.03.2020

2 martie 2020

La data de 02.03.2020, dl.Valentin Cebotari, Președintele raionului Dondușeni a petrecut  ședința operativă cu șefii de direcții și secții din subordinea Consiliului raional.

Întrebările discutate:

Din cadrul Planului de lucru  al  Direcției Finanțe pe perioada 02-06 martie  2020:

 1. Primirea informației privind starea creanțelor șidatoriilor cu termen de achitare expirat formate în instituțiile de bugetare “FD-049”.
 2. Primirea informației privind statele și efectivul de personal din instituțiile publice din sectorul bugetar “FD-050”.

Raportor: Marian Rotaru Șef DF Dondușeni

Din cadrul planului de activitate a Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului raional Dondușeni pe perioada 02.03.2020 – 06.03.2020:

 1. Coordonarea elaborării Caietului de sarcini pentru anunțarea licitației publice a lucrărilor de construcție a obiectivului “Stadion cu 3000 de locuri din or.Dondușeni”

Responsabili de executare: Covali O. – Șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

 1. Operarea modificărilor în programul de transport raional Dondușeni la solicitarea agenților transportatori, populației ș.a. beneficiari.

Responsabili de executare: Pcela A.

 1. Convocarea ședinței Comisiei raionale cuprivire la asigurarea securității rutiere, organizarea transportuluipublic și combaterea traficului ilicit de călătorii.

Responsabili de executare: Pcela.A, Covali O. – Șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și   Drumuri.

Din cadrul Programului de activitate al Secției Administrație Publică pentru perioada 02-06 martie 2020:

 1. Organizarea/desfașurarea mitinguluui dedicat comemorării a 28 ani de la începutul acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității RM.

Responsabili: Juraveț V.-Șeful Secției AP; Varzari L. ; Zloi I.

Din cadrul Planului săptămînal 02.03-06.03.2020 al Secției Politici Educaționale și management:

 1. Editarea și publicarea revistei online a cadrelor didactice, ediția a IV-a

Responsabili de executare: Pcela A.

Din cadrul Planului săptămînal 02.03-06.03.2020 al Secției Management al Curriculumului și Formare profesională contiuă:

 1. Atelier de lucru cu profesorii de educație muzicală ”Activități muzical-didactice și produse evaluabile la disciplină”,LT “Gaudeamus” Dondușeni.

Responsabili de executare: Vexler Domnica

 1. Participare la Simpozionul pedagogic “Asigurarea continuității la nivelul claselor a IV-a și a V-a din perspectiva implementării evaluării criteriale prin descriptori”, or. Chișinău.

Responsabili de executare: Vrabie Emilia

 1. Atelier didactic cu profesorii de limbă și literatură romînă/naț/: „Dezvoltarea didacticii orarului-premisă a dezvoltării competențelor comunicative”,LT „A.Mateevici” Dondușeni.

Responsabili de executare: Albu Victoria

Din cadrul planului săptămînal 02.03-08.03.2020 al Secției Cultură, Turism, Tineret și Sport:

 1. Desfășurarea Festivalului Muzical “Dăruim un Mărțișor”, ediția 2020.

Responsabili de executare: SCTTS

 1. Recital de poiezii “Măicuță – rază de lumină”. Responsabili de executare: BPR “Ion Druță”
 2. Expoziție de carte “Alb- roșu – simbolul primăverii”. Responsabili de executare: BPR “Ion Druță”
 3. Atelier de desen “O floare pentru mama”. Responsabili de executare: BPR “Ion Druță”