Ședința operativă cu șefii de direcții și secții din subordinea Consiliului raional. (24.02.2020)

24 februarie 2020

La data de 24.02.2020, dl.Valentin Cebotari, Președintele raionului Dondușeni a petrecut  ședința operativă cu șefii de direcții și secții din subordinea Consiliului raional.

Întrebările discutate:

Din cadrul Programului de activitate al Secției Administrație Publică pentru perioada 24-28 februarie 2020

  • Participarea la prezentarea publica a Raportului alternativ privind  implimentarea Planului local de acțiuni anticorupție în domeniul  APL  pentru  anii 2018-2020 (Chișinău)

Raportor: Valeriu Juraveț Șeful Secției AP

Din cadrul Planului de lucru  al  Direcției Finanțe pe perioada 24-28 februarie 2020:

  • Primirea, analiza și întroducere în baza de date a modificărilor în devizele de cheltueli  conform clasificației economice.

Raportor: Marian Rotaru Șef DF Dondușeni

Din cadrul Planului săptămînal 24-28.02.2020 al Secției Politici Educaționale și management:

  • Monitorizarea instituțiilor de învățămînt în vederea implimentării politicilor educaționale.

Responsabili: Albu V;  Specialiștii DE

  • Participarea la cursuri de formare « Etica și integritatea profesională în sectorul public».

Din cadrul Planului săptămînal 24-28.02.2020 al Secției Management al Curriculumului și Formare profesională:

  • Organizarea și desfășurarea Festivalului raional al cîntecului patriotic «Pentru Țară,Pentru Neam».

Responsabili: Bujag Angela; Vexler D.

Din cadrul Progreamului de activitate a Secției Economie a Consiliului raional pentru perioada din 24-28. 02.2020:

  • Actualizarea Pașaportului investițional al raionului Dondușeni pentru anii 2018-2023.

Raportor: Maria Rotaru- Șef Secție Economie.

Din cadrul planului de activitate a Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului raional Dondușeni pe perioada 24.02.2020:

  • Coordonarea elaborării Caietului de sarcini pentru anunțarea licitației publice a lucrărilor de construcție a obiectivului «Stadion cu 3000 de locuri din or. Dondușeni».

Responsabili de executare: Covali O. – Șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

Din cadrul planului săptămînal 24.02-01.03.2020 al Secției Cultură, Turism, Tineret și sport:

  • Deschiderea Festivalului Muzical «Dăruim un Mărțișor», ediția 2020.

Responsabili: SCTTS Casa Raională de Cultură.

  • Amenajarea Expoziției de mărțișoare a meșterilor populari din raion, cu genericul: «Dor de primavera».

Responsabili: L.Rusu, S.Dolghieru.

Din cadrul planului de activitate a Direcției asistență socială și protecție a familiei Dondușeni pe săptămîna 24.02.2020.

  • Participarea în cadrul Conferinței naționale în contextul implimentării proiectuluiConsiliul Europei «Protecția copiilor împotriva exploarării sexuale și abuzului sexual în Republica Moldova,care va avea loc la data de

26 februarie 2020 în mun. Chișinău.

Responsabil: Ala Guțu – Șef Direcție asistență socială și protecție a familiei Dondușeni.