Ședința extraordinară a Consiliului raional Dondușeni din 10.11.2023

10 noiembrie 2023

Astăzi, 10.11.2023, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional Dondușeni.

În ordinea de zi au fost incluse 7 întrebări:
1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2023.
2. Cu privire la redistribuirea componentei raionale.
3. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului.
4. Cu privire la introducerea unor modificări în bugetul raional pentru anul 2023.
5. Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1301/OT6/12 din 02 noiembrie 2023.
6. Cu privire la aprobarea Programului raional de imunizare pentru anii 2023-2027.
7. Cu privire la aprobarea Programului raional de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027.

Cu votul unanim a consilierilor prezenți în ședință, deciziile au fost adoptate.