Şedinţa de constituire al Comitetului Director Local

26 ianuarie 2017

În cadrul ședinței, membrii CDL au ales în calitate de președinte al Comitetului dl. Victor CHIRIAC – președintele raionului Dondușeni.

Şedinţa de constituire al Comitetului Director Local în scopul monitorizării procesului de Elaborare a Studiului de Fezabilitate şi Evaluării Impactului asupra Mediului pentru crearea Sistemului de management integrat al deşeurilor (SMID),

În data de 24.01.2017, în incinta Consiliului raional Donduşeni a avut loc şedinţa de constituire a Comitetului Director Local (CDL).

Obiectivul şedinţei a fost constituirea CDL în scopul monitorizării procesului de Elaborare a Studiului de Fezabilitate şi Evaluării Impactului asupra Mediului pentru crearea Sitemului de management integrat al deşeurilor (SMID), pentru Zona de Management al Deşeurilor nr.8 (raioanele Briceni, Edineţ, Ocniţa şi Donduşeni), Regiunea de Dezvoltare Nord.

Procesul de Activitate a fost organizat în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În cadrul evenimentului au fost prezenţi experţi internaţionali şi consultanţi GIZ care au prezentat membrilor CDL informații relevante despre elaborarea studiului de fezabilitate şi evaluarea impactului asupra mediului pentru crearea SMID în Zona de management al deșeurilor nr. 8.

de vicepreședinte al CDL a fost votat dl. Valeriu CASAPU – vicepreședintele raionului Dondușeni, iar secretar al CDL a fost ales dl. Oleg COVALI, șeful Direcţiei de Elaborare şi Implementare a Proiectelor Investiţionale Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri a CR Dondușeni.

Comitetul Director Local al proiectului : ,,Crearea sistemului de management integrat al deşeurilor solide din zona nr.8 ” va servi în calitate de platformă pentru a asigura o mai bună cooperare între principalele părţi interesate în implementarea proiectului, în particular, şi a politicii de dezvoltare regională, în general.