Ședința Dării de seama pentru anul 2016 a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni

6 martie 2017

La data de 06.03.2017 a fost organizată ședința Dării de seama pentru anul 2016 a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni. La manifestare au participat 120 persoane (angajați ai direcției).

La prezentarea raportului privind activitatea direcției a fost invitat vicepreședintele r. Dondușeni d-ul Valeriu Casapu, care a venit cu un cuvînt de multumire către angajații direcției pentru munca depusă în activitatea de zi cu zi și cu un mesaj de felicitare către toate doamnele cu prilejul sărbătorii de 8 martie.

Despre activitatea Direcției a relatat d-na Ala Guțu – șef DASPF referindu-se la misiunea DASPF, fiind specificate cele mai importante aspecte ale acesteia:

– asigurarea la nivelul local a procesului de implementare a politicilor publice în domeniul asistenţei sociale,

– susținerea categoriilor defavorizate (copiii, persoanele singure, persoanele vârstnice, persoanelor cu dezabilități, etc.),

– combaterea sărăciei, riscului de excluziune socială și susținerea socială a familiilor vulnerabile etc.

Raportul de activitate a fost completat de către : Marcel Șargu – verificator ajutor social; Loghin Natalia – Șef Serviciului de asistență socială comunitară; Sandu Liliana – Specialist Principal în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități; Meaun Natalia – Șef Serviciului Asistență Parentală Profesionistă. Fiind făcută o analiză a celor obținute și scoase în evidență problemele cu care se confruntă angajații.

Deasemeni a fost organizată o mică prezentare din partea copiilor plasați în serviciul Asistență parentală Profesionistă, și anume poezii, cîntece, dansuri pentru scumpele mămici. Iar din partea Sindicatelor au fost oferite cadouri pentru toate doamnele prezente în sală, iar pentru copilași dulciuri.