Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului

9 iunie 2020

     La data de 05.06.2020 în cadrul Consiliului raional Dondușeni s-a petrecut ședința Comisiei raională pentru protecția copilului aflat în dificultate, în cadrul căreia a fost decis:
1. reaprobați a 7 asistență parentali profesioniști;
2. acordarea ajutorului bănesc pentru 2 familii din raionul Dondușeni în cadrul Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii, în sumă de 20 000 lei,
3. încetarea plamanentelor din cadrul Serviciilor a copiilor care au atins vârsta de 18 ani;
la fel în cadrul Comisiei au fost discutate o serie de cazuri a copiilor din familiile soacial vulnerabile și a copiilor plasați în Sercicii sociale.