Secția Agricultură

nr Numele prenumele Funcția Telefon serviciu E-mail
1. Șaragov Iurie Șeful Secției tel/fax 025121297 sharagov70@mail.ru
3. Donici Iurie Specialist principal 025122250
4. Nacu Rodica Specialist principal 025122250
4. Specialist principal 025122250