Recepție la terminarea lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din raionul Dondușeni

15 noiembrie 2022

La data de 14 noiembrie 2022 Comisia de recepție a lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din raionul Dondușeni în componența dl. Banari Veaceslav, președintele comisiei, vicepreședinte al raionului, dna Svetlana Rotaru, vicepreședintele comisiei, vicepreședinte al raionului și membrii comisiei dl. Covali Oleg, șef secție CGCD, dl. Bunescu Vasile, inginer-șef, dl. Pînzari Veaceslav, reprezentantul SSE Dondușeni, dna Luca Ala, inspector CSE Edineț au examinat și analizat lucrările efectuate în cadrul obiectului ,,Întreținerea și reparația drumurilor publice locale din raionul Dondușeni pe anul 2022- etapa II,, și lucrările efectuate în cadrul obiectului ,,Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din raionul Dondușeni (curente, capitale).

Reparație capitale a drumurilor publice locale:

L64 (Dondușeni-Țaul – Tîrnova, 5940 m2);
L65 (R-12 drumul de acces spre or.Dondușeni, acces spre Stadionul raional, 2430 m2);
L 66 (Drum de acces spre or. Dondușeni, acces spre Azilul de bătrâni, 405 m2);
L 68 (Drum de acces spre s. Cernoleuca, 3580 m2);
L 72 (s. Horodiște – com. Sudarca, 4920 m2) și alte lucrări de reparație curentă a drumurilor de interes raional(L63, L68-1, L69, L74, L75).

Valoarea totală de 8031,3 mii lei.

Drumul nou schimbă fața localității. Cred că fiecare sector de drum nou schimbă dispoziția locuitorilor și aduce încredere în viitorul localității și a Moldovei. Muncind împreună putem renaște localitățile Moldovei și aduce tinerii acasă, a menționat dl. Veaceslav Banari.