Raionul Donduşeni este membru al Asociaţiei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”

9 ianuarie 2017

Statutul de membru activ cu drepturi depline al Asociaţiei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru i-a fost acordat raionului nostru în ziua de vineri, 16 decembrie 2016 în cadrul Forumului Preşedinţilor şi Adunării Generale a Asociaţiei, care a avut loc în satul Lozova, r-nul Străşeni. A participat la acest Forum Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului.

Intenţia raionului Donduşeni de a deveni membru al Asociaţiei are drept punct de început vizita la Consiliul raional din 15 noiembrie a dlui Dumitru-Tudor Jijie, directorul Executiv al Asociaţiei, ca răspuns la invitaţia din partea vicepreşedintelui Valeriu Casapu. (Despre aceasta am scris anterior).

După aceea, Victor Chiriac, prin Dispoziţie a solicitat Consiliului raional să accepte aderarea raionului Donduşeni la Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” ca forma de conlucrare a administraţiei publice din România şi Republica Moldova.

În baza deciziei pozitive a consilierilor raionali, dle preşedinte Victor Chiriac a depus cerere către preşedintele Asociaţiei privind aderarea.

Conform Protocolului cooperării transfrontaliere membri ai Euroregiunii Siret-Prut-nistru sunt: judeţele Iaşi, Prahova, Vaslui (România), primăria Municipiului Bălţi, raioanele Anenii-Noi, Basarabeasca, Briceni, Calaraşi, Cauşeni, Cimişlia, Criuleni; Drochia, Donduşeni, Dubasari, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Hînceşti, Glodeni, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, Rîşcani, Rezina, Sîngerei, Soroca, Străşeni, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Teleneşti, Ungheni, Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia

Aderarea raionului Donduşeni la Protocol şi obţinerea statutului de membru este rezultatul durinţei de a îmbunătăţi colaborarea în spirit de bună vecinătate, de a întreprinde activităţi reciproc avantajoase, de a facilita apropierea între locuitorii regiunilor sus-numite. Aderarea mai are scopul susţinerii dezvotării sociale, culturale, ştiinţifice, economice, sportive, precum şi realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă a regiunii în contextul alinierii la standartele în domeniu în plan european. Aceasta presupune armonizarea preocupărilor:

A. În domeniul relaţiilor economice prin:

Elaborarea unor programe comune în concordaţa cu posibilităţile economice ale părţilor; elaborarea unui sistem informaţional comun; sprijinirea şi stimularea cooperării între Camerele de Comerţ; sprijinirea înfiinţării unor societăţi comerciale şi a unor Bănci cu capital mixt; stabilirea de cooperare în domeniul producţiei agricole şi a comerţului cu produse agricole; sprijinirea încheierii de contracte economice între societăţi comerciale; realizarea unor activităţi comune economice şi financiare pe terte piete; stabilirea unor programe în vederea atragerii investitorilor străini

B. În domeniul lucrărilor de infrastructură, transport şi comunicaţii:

Realizarea unor lucrări de infrastructură de transport (căi rutiere, căi ferate, căi aeriene, căi de navigaţie, etc.); realizarea unor puncte de trecere a frontierei şi modernizării celor existente

C. În domeniul protecţiei mediului prin:

Armonizarea programului de protecţie a mediului cu respectarea legislaţiei europene; armonizarea activităţilor de protecţie a solului, aerului şi a cursurilor de apă

D. În domeniul turismului prin:

Stabilirea unei strategii comune de dezvoltare a eco- şi agroturismului în zonă; realizarea unor circuite turistice care să cuprindă întreaga euroregiune

E. În domeniul ştiinţei, culturii, educaţiei, relaţiilor civice, sănătăţii şi sportului prin:

Schimb de experienţă şi stabilirea de legături între universităţi, centre de cercetare şi instituţii de specializare; Îmbunătăţirea relaţiilor culturale şi elaborarea programelor de colaborare culturală; promovarea relaţiilor de colaborare între sindicate şi organizaţii civile; sprijinirea întăririi drepturilor minorităţilor etnice în conformitate cu legislaţia în materie a statelor din care fac parte „Părţile Contractante” şi în spiritul convenţiilor europene în vigoare referitoare la acest domeniu; dezvoltarea şi stabilirea colaborării în domeniile sănătăţii şi asistenţei sociale în spitale, clinici universităţi şi alte instituţii specializate.