Planul de acțiuni reparația drumurilor

                                                                                 

 

PLANUL DE ACŢIUNI

PRIVIND  REPARAŢIA  ŞI  ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR PUBLICE  LOCALE

 PE RAIONUL DONDUŞENI PENTRU ANII 2014-2023

 

Nr.

d/o

Denumirea  acţiunii Termenele de realizare Instituţia responsabilă Costurile

estimate, mii  lei

Sursele de finanţare
1.  Întreţinerea de iarnă 10% din surse planificate anual  conform Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale finanţate din Fondul rutier raional.    2016-2023 APL II, APL I 2580,0 Fondul Rutier Raional
2.  Reconstrucţia, reabilitarea şi  întreţinerea drumurilor locale şi a străzilor din localităţi inclusiv:  plombarea gropilor la îmbrăcăminţi din beton asfaltic, reparţia şi întreţinerea drumurilor împetruite, reparaţia capitală a străzilor (selectiv),  conform Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale finanţate din Fondul rutier raional. Anual pînă în 2023 APL II, APL I 28980,0 Fondul rutier raional, bugetul local
3.  Monitorizarea  şi  conlucrarea  cu  ADR Nord privitor la Programul Regional Sectorial  în domeniul infrastructurii drumurilor regionale şi locale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord Anual pînă în 2023 ADR Nord FNDR

 

4.  Reparaţia capitală a coridorului R12 Sudarca- Horodişte- Crişcăuţi- Teleşeuca  cu lungimea  de             km   pînă în 2023  ADR Nord FNDR

Donatori externi

5.  Reparaţia capitală a coridorului R7  Codrenii-Noi-Tîrnova cu lungimea   de             km Pînă în anul 2023 ADR Nord FNDR

Donatori externi