Mesaj de felicitare pentru Dna Livia Rusu-Pînzari, consilier, Consiliul Raional Dondușeni (20.06.2022)

20 iunie 2022

Stimată Doamnă Livia RUSU-PÎNZARI!!

Cu prilejul frumoasei aniversări din Ziua naşterii avem deosebita plăcere de a Vă adresa sincere felicitări și urări de bine, exprimîndu-ne înalta prețuire pentru îndeplinirea cu demnitate a responsabilităților ce le aveți în calitate de consilier raional. Vă mulțumim pentru devotamentul şi profesionalismul de care dați dovadă, cât și pentru contribuția Dumneavoastră la dezvoltarea raionului.
Vă dorim bucurii, prosperitate, realizări frumoase și succese în tot ceea ce faceți cu multă dăruire și înțelepciune.

Cu respect,
Valentin CEBOTARI, președintele raionului Dondușeni,
Consiliul raional.