Mesaj de felicitare pentru Dl Valeriu JURAVEȚ, Șef Secție Administrație Publică, Consiliul Raional Dondușeni

11 mai 2023

Stimate Domn Valeriu JURAVEȚ!
Cu prilejul zilei de naștere Vă adresăm sincere urări de sănătate, belșug, împlinire sufletească și prosperitate.Vă urăm mulți ani fructuoși, bogați în importante succese, fericire, izbîndă în toate lucrurile începute, oameni de încredere în preajmă, mult noroc, bunăstare familială, noi idei și realizări deosebite.

Cu respect,
Valentin CEBOTARI, președintele raionului Dondușeni,
11.05.2023