Mesaj de felicitare d-lui Cebotari Gherasim, care a atins vîrsta de 100 ani!

4 martie 2020

La data de 4 martie 2020, cu cele mai calde urari de bine in adresa d-lui Cebotari Gherasim, locuitor al satului Dondușeni raionul Dondușeni, care a atins vîrsta minunată de 100 ani, a venit Președintele rl. Dondușeni Cebotari Valentin, Primarul s.Dondușeni Vladislav Zloi, Șef-adjunct DASPF Dondușeni Daniela Goncear, precum și specialistul principal APL Dondușeni Zloi Ion.

Mesaj de felicitare video, cu ocazia zilei de naștere, au adresat foștii colegi Andrei Sangheli și Tîltu Pantelei.

Cu cel mai deosebit cadou muzical in adresa omagiatului a venit fanfara de copii “Haiducii” din s.Dondușeni.