Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorilor Naționale „Ziua Independenței” și „Limba noastră”

25 august 2023

Stimați  cetățeni!

Acum 32 de ani, pe harta lumii a apărut un nou stat – Republica Moldova, un stat care pornea ferm pe calea democrației și reformelor.

„Ziua Independenţei” – 27 august şi „Limba Noastră” – 31 august, sunt sărbătorile, care inspiră în sufletele miilor de compatrioţi speranţele schimbării în bine a Republicii Moldova.

În scurta sa istorie, Republica Moldova a trebuit să facă față mai multor provocări și probleme.

Încercările grele prin care a trecut poporul nostru în anul 1992 în rezultatul conflictului armat de pe Nistru, instabilitatea economică de pînă la 2001 au fost un zbucium, o nouă încercare de  a pune în pericol existenţa noastră ca neam, ca popor, căci pe parcursul anilor, poporul nostru a dat dovadă că ştie să preţuiască libertatea şi independenţa.

Deschiderea către lume, cooperarea cu statele Uniunii Europene cît şi cu cele din spaţiul postsovietic au permis statului Moldav de a se plasa pe o treaptă economică şi socială  de dezvoltare calitativ nouă, care oferă noi posibilităţi de aprofundare şi extindere a relaţiilor din cele mai diverse domenii.

Acest lucru a permis să se întreprindă măsuri concrete de reabilitare şi reanimare economică, de implementare a măsurilor de ocrotire a sănătăţii populaţiei, de realizare a unui şir de acţiuni de renovare a infrastructurii la nivel de ţară şi raion, la eradicarea sărăciei.

Preocupările statului pentru problemele  sociale au satisfăcut în ultimii ani multe probleme colective şi individuale, inclusiv și în raionul nostru. Totodată, trebuie să recunoaştem că mai avem încă mult de muncit pentru a atinge toate obiectivele pe care ni le-am propus.

Noi trebuie să îmbunătățim relaţiile sociale, să facem viaţa noastră corectă, şi să simţim personal responsabilitatea pentru soarta ţării, să consolidăm instituţiile democratice, şi să contribuim la bunăstarea poporului nostru.

Dragi compatrioţi!

Vă felicit cu ”Ziua Independenţei Republicii Moldova” și Ziua ”Limba Noastră”, dorindu-vă sănătate, fericire, bucurii de la cei dragi şi un trai decent într-o ţară liberă, democratică, europeană, prosperă.

Valentin CEBOTARI,
Președintele raionului Dondușeni