Mesaj de felicitare, cu ocazia zilei de naștere, Domnului Valentin CEBOTARI, Președintele raionului Dondușeni (29 iulie)

28 iulie 2022

Mult stimate domnule președinte!

Primiți cordiale felicitări și urări de bine cu prilejul zilei de naștere!

Remarcăm cu gratitudine contribuția și voința Dumneavoastră fermă de a consolida și moderniza instituția pe care o conduceți, de a crea condiții de muncă și a promova formarea și creșterea profesională a angajaților susținând toate inițiativele pozitive și de perspectivă.

 Cu cele mai alese sentimente Vă dorim sănătate durabilă, răbdare şi succese remarcabile în activitatea nobilă pe care o profesați.

Cu mult respect,
Aparatul președintelui raionului, Direcțiile și Secțiile din subordinea Consiliului raional,
Consiliul Raional.