Mesaj de felicitare al Președintelui raionului cu prilejul Zilei Constituției Republicii Moldova

28 iulie 2022

Stimați concetățeni,

În acest an, la 29 iulie, Republica Moldova sărbătorește cea de-a 28-a aniversare a unei din cele mai importante sărbători naționale – Ziua Constituției.

Fiind adoptată, cu votul majorității deputaților din Parlament, la data de 29 iulie 1994, Constituţia Republicii Moldova a intrat în vigoare la data de 27 august 1994, de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Datorită principiilor de bază ale Legii fundamentale, noi urmărim un curs consecvent de modernizare a infrastructurii, de sporire a potențialului economic și inovator al raionului, de asigurare a protecției sociale și de bunăstarea a populației.

Cu acest prilej, Vă adresez tuturor cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și bunăstare, realizarea drepturilor și libertăților consacrate prin Constituție, optimism inepuizabil și frumoase realizări întru binele și prosperarea țării noastre.

Cu respect,
Preşedintele raionului Dondușeni,
Valentin CEBOTARI