Mesaj de felicitare al Președintelui raionului cu ocazia Zilei lucrătorilor din domeniul căilor ferate

31 iulie 2020

Stimați lucrători din domeniul căilor ferate !

Cu ocazia Zilei lucrătorului din domeniul căilor ferate, sărbătorită tradițional în țara noastră în prima duminică a lunii august, din numele Consiliului raional Dondușeni şi al meu personal, vă adresez sincere felicitări şi urări de bine tuturor profesioniștilor din această ramură pentru activitatea fructuoasă şi contribuția la dezvoltarea economiei naționale.

Să asigurați și în continuare transportul neântrerupt al pasagerilor și al mărfurilor.Să aveți încrederea oamenilor și ajutor în toate, linişte sufletească, succese în domeniul profesional, dar şi în viaţa personală, realizări prodigioase, vise împlinite şi armonie!

La mulți ani!

Cu respect,

                   Valentin CEBOTARI, președinte al raionulu