Mesaj de felicitare 5 iunie – Ziua lucrătorului din domeniul protecției mediului

3 iunie 2021

Stimați lucrători din domeniul protecției mediului!

Dumneavoastră vă revine sarcina de a proteja mediul: flora, fauna, apele, solul, aerul, ceea ce necesită nu numai efort fizic, dar și investiții sufletești. Atitudinea conștiincioasă și devotamentul întru realizarea obiectivelor primordiale ale muncii ce o îndepliniți eficient și la timp duce spre dezvoltarea durabilă a societății și asigurarea echilibrului factorilor de mediu.

Cu prilejul sărbătorii profesionale, vă dorim sănătate și putere întru realizarea tuturor obiectivelor, siguranță în ziua de mâine, succese, pace-n familiile dumneavoastre.

Valentin CEBOTARI, președintele raionului Dondușeni,
Consiliul raional