La data de 20 ianuarie 2020 a avut loc Ședința extraordinară a Consiliului raional Dondușeni.

23 ianuarie 2020

Acționînd în baza Legii privind administrația publică locală nr.436 din 2006, art.45 precum și în baza Dispoziției Președintelui raionului nr.8 din 15 ianuarie 2020 a fost convocat Consiliul raional Dondușeni în Ședință extraordinară pe data de 20 ianuarie 2020,orele 11.00 în incinta sălii de ședință.
  Toate deciziile au fost aprobate în unanimitate.