La 15 decembrie 2016, gimnaziul Frasin a găzduit seminarul teoretico-practic „Educația moral-civică a elevului în contextul curricular”, la care au participat directorii-adjuncți pentru educație.

11 ianuarie 2017

Obiectivul general  al activității  a  fost   formarea  calităților  cetățeanului   activ  și   responsabil, promotor  al   valorilor  naționale, general-umane  și  democratice, capabil să-și asume  responsabilitatea  pentru  propriul destin  și  destinul  comunității.

Moderatorul   seminarului  a fost  Bantuș  Ala, director-adjunct pentru  educație în gimnaziul  Frasin.

La  activitate  au   fost  ca invitați: Comitetul  părintesc din gimnaziul Frasin, diriginţii, șeful Sectorului de Poliție  Nr.3 al  IP Donduşeni, maior de poliţie,  Şmeliov Veceslav; șef de Post Frasin, locotenent de poliţie, Ionisie Andrei; plutonier a PP, Lisnic Dumitru; parohul bisericii din sat Gheorghelaş  Alexei; asistentul social, membrul comisiei multidisciplinare, Pasecinic Svetlana şi alţii.

Activitatea  organizată  a  avut menirea  de a  prezenta bunele  practici  educaționale  în colaborare  cu  partenerii  educaționali  din  comunitate  privind  educația  elevilor.

Participanții, cât  și oaspeții,  au fost   provocați  la discuție pentru  a scoate  în evidență problemele  educaționale  la nivel de  instituții.

Directorii-adjuncți  au  achiziționat  un  set  de  materiale,  cunoștințe  din  perspectiva fiecărui  invitat  prezent   la  activitate. Reprezentanții  legii  au  expus  numărul  minorilor  delicvenți, cât și cazuri  cu  care  se  confruntă în activitate, oferind consilieri celor prezenți.   Asistentul social,  la fel,  a  adus experiențe  din activitatea  sa. Parohul  bisericii  a vorbit despre  importanța  valorilor: pocăința, credința, rugăciunea  în  educația moral-spirituală  a elevului.

Părinții  au  fost  foarte deschiși  în discuție  și  au  expus  părerea  privitor  la interesele  actuale  ale  elevilor, pasiunea  elevilor  pentru  internet  și  tehnologiile  informaționale, dar și  impactul  asupra dezvoltării  personalității  acestora.

Ca urmare  a discuției  au fost  punctate  cauzele  manifestării   unui  comportament  delicvent, acestea  fiind: personalitatea  copilului, tulburări  de  comportament, vagabondajul,  infirmități și  boli somatice,  vârsta, educația, ereditatea, carențe  de  afectivitate, cauze  de  natură socială, disfunții  ale mediului  familial, eșecul școlar  și incapacitatea  școlară,  insuficiența  școlarizării, modul  de  petrecere a timpului liber.

Participanții  au  fost  informați  cu  referire  la  respectarea  cadrului  legal  pe domeniul  respectarea  drepturilor  copiilor, cât  și  despre  obligațiile unor   structuri (Legii  nr. 338-XII din  15.12.1994 privind   drepturile copiilului, Legea  nr.  436  din  28.12.2006  privind  administrația  publică   locală, Codul  Educației  al  RM  nr. 152  din  17.07.2014, HG  nr.  228   din  28.03.2014  activitate   cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  de  activitate  a  echipelor  multidisciplinare  teritoriale  din   cadrul  Sistemului  național de  referire, HG nr. 270 din 08.04.2014 cu  privire  la  aprobarea  Instrucțiunilor  privind  mecanismul   intersectorial  de  cooperare  pentru  identificarea,  evaluarea,  referirea, asistența  și   monotorizarea   copiilor  victime și  potențiale  victime  ale  violenței, neglijării, exploatării și  traficului, Procedura  de organizare instituțională  și  de intervenție  a  lucrătorilor    instituțiilor  de  învățământ  în cazurile  de abuz, neglijare, exploatare, trafic  al copilului”,  ord. ME nr. 77 din  22 februarie  2013, Instrucțiunia  privind mecanismul intersectorial de  cooperare pentru identificarea, evaluarea,  referirea, asistența și  monitorizarea copiilor  victime ale  violenței,  neglijării,  exploatării și  traficului, HG nr.270 din  08.04.2014; Instrucțiuni  privind  prevenirea  și  combaterea  abandonului  școlar și  absenteismului; Planul  de  acțiuni  pentru prevenirea  și  combaterea abandonului   școlar și  absenteismul în  învățământul  general; ord. nr. 559  al   al ME, din  12 iunie  2015).

Oaspeții  au  savurat  din  blândețea, artistismul,  creativitatea  și  ținuta scenică deosebită a elevilor, din gimnaziul  Frasin,  la  activitatea  extracurriculară „La  popas  cu înțelepciunea”, care  a  reliefat  importanța valorilor  precum: adevăr, prietenie, toleranță, bunătate, virtuţi ce formează  personalitatea  elevului  în aspect pozitiv.