Întrunire metodică cu managerii Instituțiilor de Cultură din raion în s. Cernoleuca

14 septembrie 2022

Astăzi, 14.09.2022, conform planului de activitate a Secției Cultură, Turism, Tineret și Sport Dondușeni a avut loc întrunirea metodică cu managerii Instituțiilor de Cultură din raion în s.Cernoleuca.

În timpul discuțiilor angajații din domeniul culturii au venit cu diverse inițiative, probleme și căi de soluționare a acestora, care au fost susținute de SCTTS.

Întrunirea a continuat la Casa Muzeu Igor Vieru. Sincere mulțumiri d-nei Emilia Vieru pentru dezvăluire în amănunte cum s-au depănat anii din istoria Familiei Vieru.

Cu multă recunoștință aducem cuvinte de mulțumire d-nei Ala Mazureac, Primar de Cernoleuca pentru susținerea evenimentelor culturale și ospitalitatea caldă.

Vă mulțumim ,d-na Angela Mazureac, Director a Casei de Cultură s.Cernoleuca, că sunteți gazde atât de miloase cu o surpriză foarte gustoasă….