Întreprinderile sociale performante susțin dezvoltarea durabilă a comunităților

18 aprilie 2024

În cadrul proiectului ”Antreprenoriatul Social – punct forte în dezvoltarea durabilă a comunităților”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene și implementat de Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului, au fost realizate patru vizite de studiu pentru a cunoaște aspectele practice în dezvoltarea antreprenoriatului social.

Peste 40 de participanți la etapele de promovare și instruiri în domeniul antreprenoriatului social din raioanele Dondușeni, Ungheni, Strășeni, Taraclia, Leova – antreprenori, reprezentanți ai administrațiilor publice locale, angajați ai întreprinderilor comerciale, activiști comunitari, specialiști, profesori, studenți – au mers în vizite de studiu la întreprinderi sociale, care au atins performanțe în domeniul vizat.

Este de menționat interesul administrațiilor locale față de tematica abordată, conștientizarea rolului atribuit și menirea acestora de a acorda suport persoanelor interesate în inițierea și dezvoltarea întreprinderilor sociale și/sau prestarea unor asemenea servicii.

Au fost vizitate patru întreprinderi sociale: ”Credem Eco”SRL, „Ilinca Service” SRL, ”Floare de cireș” SRL, Centrul Educațional „Vibe Academy”, care reprezintă diferite domenii de activitate ecnomică.

Specificul antreprenoriatului social a fost explorat prin prisma activităților prestate de întreprinderile nominalizate.

Doamna Tatiana Puga, administratoarea ”Credem Eco” SRL din or.Bălți, a adus la cunoștința vizitatorilor etapele de evoluare a întreprinderii, care cuprind două direcții: de textile și catering. Secția de textile se bazează pe produse personalizate din materie primă eco, iar cateringul realizează diferite bucate, pregătite din produse autohtone eco. În cadrul vizitei de studiu la ”Credem Eco”SRL participanții au avut posibilitatea să dialogheze cu Dl Vlad Șuleanschi, consilier al Viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Dna Ludmila Țîmbaliuc, Secretara Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social, consultant principal, Direcția politici de reglementare a mediului de afaceri, MDED.

Întreprinderea „Ilinca Service” din or.Orhei, fondată de Asociația Umanitară „Filantropia Creștină” sub conducerea Domnului Sergiu AGA, director, este o întreprindere socială, care promovează progresul social și echitatea, fiind axată pe integrarea persoanelor din grupurile defavorizate în activități comunitare și asigurarea acestora șanse egale la o viață decentă.

Vizita de studiu a fost ghidată de administratoarea Aurelia Marandici, care a povestit istoria întreprinderii, performanțele de dezvoltare a atelierului ”Datina” și celui de Îngrijire Corporală, care constituie două componente a Întreprinderii Sociale „Ilinca Service”. Atelierul este vestit prin

coaserea vestimentației populare, cu aplicarea broderiilor tradiționale și a altor produse textile, cu utilizarea elementelor de digitalizare în procesul de producere. Filozofia atelierului este exprimată prin sloganul „Eleganța Tradiției”. Atelierul de Îngrijire Corporală prestează servicii și servește bază pentru formarea profesională în domeniul frumuseții a femeilor șomere din localitate.

Este de menționat, că în dezvoltarea sa ”Ilinca Service” SRL a fost susținută financiar de DVV Internațional, Moldova și de Fundația Est-Europeană din fondurile Uniunii Europene.

Vizita de studiu la Întreprinderea socială ”Ilinca Service” este un stimul pentru inițierea și dezvoltarea antreprenoriatului social în comunități, cu axarea pe depășirea problemelor sociale la nivel de comunitate.

Întreprinderea socială de inserție ”Floare de cireș” SRL a oferit posibilitatea de a cunoaște partea practică în inițierea și dezvoltarea unor asemenea întreprinderi. Dl Sergiu Gurău, fondatorul întreprinderii, a argumentat decizia sa de a iniția o întreprindere socială prin necesitatea rezolvării unor probleme comunitare cum ar fi migrația tinerilor, șomajul și lipsa de pregătire profesională.

O atenție deosebită este acordată persoanelor cu dizabilități, care necesită suport pentru a se integra în activitățile socio-economice. Angajații la întreprinderea socială „Floare de cireş”, una

dintre primele afaceri cu impact social din Republica Moldova, obțin o experiență profesională, dar și o speranță într-un viitor mai bun.

Vizita de studiu la întreprinderea socială ”Floare de cireș” și interacțiunea cu persoanele cheie, răspunsurile la întrebările ridicate, în special pentru depășirea barierelor în domeniul inițierii și dezvoltării întreprinderilor sociale, sunt un îndemn pentru oamenii de afaceri în extinderea numărului de asemenea întreprinderi.

În lista întreprinderiilor sociale de succes Centrul Educațional „Vibe Academy” ocupă un loc important, fiind creat de tineri întru soluționarea problemelor sociale din comunitate prin dezvoltarea unei generații a viitorului, competentă pe piața muncii.

Experiența de 5 ani a întreprinderii în domeniul instruirii copiilor și tinerilor, bazată pe programe individualizate, sarcini, activități practice și de joc, încurajază studierea domeniilor de IT, Robotică, Pictură, Engleză și Programul After School. Circa 30% din persoanele instruite la „Vibe Academy”, care reprezintă păturile defavorizate, sunt acceptate la cursuri gratis sau cu reducere semnificativă. Astfel, întreprinderea contribuie la integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor din diferite pături sociale.

Participanții la activitățile de promovare și instruire din cadrul proiectului nominalizat au fost informați de Dna Maria Pasat, director, privind inițierea și dezvoltarea întreprinderii, interacțiunea cu filialele deschise, posibilitatea și condițiile de achiziționare a francizei emise de Vibe Academy.

Vizitele de studiu sunt o modalitate de a cunoaște aspectele practice în dezvoltarea antreprenoriartului social, de a identifica soluții pentru depășirea barierelor în domeniul vizat și a obține răspunsuri la întrebări practice din partea reprezentanților întreprinderii vizitate.

Întrebările, care s-au axat pe partea practică de funcționare a întreprinderii sociale și răspunsurile vociferate au introdus claritate în inițierea și evoluția întreprinderilor sociale, importanța acestora pentru comunități.

Antreprenoriatul social este calea dezvoltării economiilor locale, creării locurilor de muncă, în special pentru persoanele din grupurile defavorizate.

Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului aduce sincere mulțumiri Domnului Sergiu AGA, Director, Asociaţia Umanitară Filantropia Creștină, Dlui Sergiu Gurău, fondatorul întreprinderii ”Floare de cireș”SRL, Dnei Tatiana Puga, directoarea ”Credem Eco”SRL, Doamnei Maria

Pasat, administratoarea Centrului Educațional „Vibe Academy” pentru bunăvoinţă, deschidere și colaborare constructivă.

Prin dezvoltarea antreprenoriatului social vom contribui la coeziunea socială, dezvoltarea economiilor locale, crearea locurilor de muncă, inclusiv pentru persoanele din grupurile defavorizate.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. Grantul este implementat în cadrul proiectului ”Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Keystone Moldova și Centrul Contact.

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene și cofinanțat de Suedia. Conținutul acestuia aparține AO Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene și al Suediei.