Întălnirea Președintelui Euroregiunii „Nistru” Serghei Tatuseak cu președintele raionului Dondușeni Victor Chiriac…

28 noiembrie 2016

Întălnirea Președintelui Euroregiunii „Nistru” Serghei Tatuseak cu președintele  raionului Dondușeni Victor Chiriac,  privitor la elaborarea unui plan de acțiune comun pentru anul 2017 și  identificarea proiectelor prioritare, care pot fi rezolvate cu ajutorul Euroregiunii „Nistru”.

 

În urma discuțiilor din 22 noiembrie 2016 au fost abordate domeniile prioritare ale Euroregiunii „Nistru” pentru  anul 2017:

• Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în format multilateral România-Moldova-Ucraina-Polonia.
• Implicarea autorităților locale pentru semnarea acordurilor de cooperare cu satele din regiunea Vinnița, Ucraina.
• Scrierea proiectelor și monitorizarea granturilor pentru Ucraina și Moldova pe site-ul Euroregiunii „Nistru”
• Pregătirea agenților economici la cerințele pieței Uniunii Europene.
• Soluționarea problemelor de mediu prin intermediul proiectului moldo-ucrainean „Promovarea cooperării transfrontaliere și a gestionării resurselor de apă integrate în bazinul râului Nistru”.
• Propuneri de extindere a ariei geografice a Euroregiunii „Nistru” .
• Elaborarea hărți  turistice a Euroregiunii „Nistru”.
• Dezvoltarea măsurilor cultural-artistice