Încorporarea în serviciul civil (de alternativă)- toamna 2022

4 august 2022

În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 și în conformitate cu Regulamentul privind modul de organizare și executare a serviciului civil de către cetățenii Republicii Moldova( anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 865 din 15 iulie 2008), primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil se va efectua în perioada 01 august – 30 septembrie 2022 .

Încorporarea în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada 03 octombrie – 30 noiembrie 2022.

Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal (individual) de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, iar depunerea de terțe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă.

Lista documentelor necesare pentru a fi prezentate Comisiei pentru recrutare -încorporare în serviciul civil (de alternativă), toamna anului 2022

 1.    Buletinul de identitate
  2.     Foto 3×4 – 2 buc
  3.     Caracteristica  recrutului de la primărie
  4.     Certificat de componența familiei  de la primărie
  5.     Certificat de la angajator precum că lucrează, cu indicarea salariului lunar (nu mai mic de 3500,00 lei)
  6.     Contract individual de muncă
  7.     Diploma de studii
  8.     Legitimația de pacifist sau certificatul cu motiv religios (în dependență de     motivul indicat în cerere)
  9.   Depunerea  cererii

Telefon de contact: – 0251 21460; 069800505

Valeriu JURAVEȚ, Reprezentantul  Serviciului Civil (de alternativă) al raionului Dondușeni