În zi de sărbătoare au primit hrană spirituală

22 mai 2017

150 de ani de la zidirea bisericii

Sărbătoare dublă pentru enoriaşii satului Ţaul

Există în lume valori care sunt mult superioare banilor, faimei şi bogăţiilor. Mai preţioase decât aurul şi decât argintul sunt comorile care se găsesc în paginile Cuvântului lui Dumnezeu. În cadrul liturghiei desfăşurată pe 22 mai în Biserica „Adormirea Măicii Domnului din satul Ţaul, zeci de credincioşi au putut savura la dublu din harul Domnului, cinstindu-l pe Sfântul Nicolae şi marcând 150 de ani de la înfiinţarea bisericii.

Un cuvânt de zidire duhovnicească l-a rostit Episcopul de Edineţ şi Briceni, Prea Sfinţitul Nicodim,care a fost întâmpinat cu ospitalitate de către parohul Lucian Serdeşniuc, primarul localităţii, Andronii Mitrica şi de toţi oamenii de bună credinţă din sat adunaţi de clopotul bisericii în curte şi în lăcaşul sfânt . În localitatea bine cunoscută istoric Prea Sfinţita Sa a venit să împărtăşească bucuria sărbătorii, fiind înconjurat de soborul preoţesc „Tamara Adaşan” din Chişinău. A rostit o slujbă care va rămâne în sufletele ţăulenilor ca un tezaur spiritual. În timpul liturghiei Prea Sfinţitul Nicodim a făcut o introducere în istoria vieţii Sfîntului Nicolae: „Pentru a urma calea cea dreaptă care poate duce la veşnicie el a împărţit toată averea părinţilor săi şi a urmat biserica lui Cristos. A devenit un slujitor apoi ierarh, un model al bisericii noastre”. Sfântul Ierarh Nicolae, fiind unul dintre cei 318 ierarhi, pentru toţi creştinii e un mare purtător de grijă şi mult milostiv faţă de oamenii care cer ajutor în rugăciune. Liturghia a fost bogată şi în pilde din sfânta viaţă a ierarhului,în baza căror Episcopul Nicodim a îndeamnat enoriaşii să urmeze aceste exemple de spirit de sacrificiu şi milostivitate în viaţa de zi cu zi.

Peste 40 de copii din satul Ţaul frecventează regulat şcoala duminicală. În aşa mod, preotul Lucian Serdeşniuc se cultivă valorile spirituale creştine ale tinerei generaţii şi preotul asigură continuitatea acestora. O mulţime de copii au participat la sfânta sărbătoare.După împărtăşanie au primit în dar iconiţe de la Prea Sfinţitul Nicodim, în semn de mulţumire pentru poeziile şi cântecele aduse la altar.

Corul de bărbaţi a lui Dumitru Buga de la Manăstirea Curchi a îndulcit atmosfera sărbătorii, exaltând sufletele enoriaşilor cu melodii religioase, încărcate cu evlavie. După sfinţirea bisericii din satul Ţaul, proteiereul Lucian Serdeşniuc care, împreună cu ctitorii, a purtat grija părintească sătenilor timp de 10 ani , a fost decorat cu medalia Sfântului Dreptului Nicodim, fiind cea mai înaltă distincţie a Eparhiei de Edineţ şi Briceni. De asemenea, din numele locuitorilor satului şi consiliului local Ţaul,primarul Andronii Mitrica i-a decernat o diplomă de onoare pentru merite deosebite în promovarea valorilor creştine ortodoxe, dezvoltarea spiritualităţii şi pentru activitate rodnică cu Administraţia Publică Locală şi a specificat:

– E mare sărbătoare, am înnoit şi sfinţit casa Domnului. Cred că de azi o să fim mai buni, mai milostivi, mai iubitori şi o să ne susţinem reciproc în tot ce avem de zidit. E momentul potrivit să ne amintim şi să fim mândri pentru locuitorii satului, oameni gospodari care cu 150 de ani în urmă au pus temelia acestei frumoase biserici unde ne punem cununa căsătoriei, ne botezăm copiii, aprindem ultima lumânare la creştetul rudelor ce pleacă în veşnicie, venim cu durere şi cu bucurie la pragul ei. Am avut noroc de preoţi, adevăraţi duhovnici, şi astăzi îl avem paroh al bisericii pe Lucian Serdeşniuc, om vrednic cu care conlucrăm în toate începuturile bune pentru satul Ţaul.

La rândul său, părintele Lucian Serdeşniuc:

Enoriaşii s-au bucurat în acea zi nu numai de lumina sărbătorii bisericii, dar şi de praznicul din Casa de ceremonii ce a fost cu putinţă să se petreacă din prinosul bisericii, enoriaşilor, băştinaşilor, consiliului sătesc, agenţilor economici din localitate şi raion. Bucuria evenimentului a fost desăvârşită şi prin faptul că s-au încheiat duminicile pascale, pe 25 mai fiind sărbătorită Înălţarea Domnului.

Biserica lui Cristos întotdeauna cheamă pe fiecare să asculte de cuvântul lui Dumnezeu pentru ca credinţa să fie statornică, iar aripile credinţei sunt rugăciunea şi înţelepciunea. Sfânta liturghie a trezit un sentiment de împlinire datorită hranei spirituale oferite de cei ce zidesc sufletele.

Valeria Şevciuc, studentă, Universitatea de Stat din Moldova, facultatea jurnalism