În sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Dondușeni

24 august 2023

Astăzi, 24.08.2023, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Dondușeni.

În ordinea de zi au fost incluse 29 întrebări,
Dintre care:
– Privitor la examinarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dondușeni.
– Cu privire la contul de încheiere a exercițiului bugetar pe semestrul I al anului 2023.
– Cu privire la măsurile de pregătire a instituțiilor publice din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2023-2024.
– Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt din raion către noul an de studii 2023-2024.
– Cu privire la redistribuirea componentei raionale.
– Cu privire la redistribuirea fondului de educație incluzivă.
– Cu privire la aprobarea unităților pentru cadrele didactice de sprijin.
– Cu privire la acceptarea donației de către Școala sportivă pentru copii și juniori din raionul Dondușeni.
– Cu privire la încorporarea de toamnă 2023 în rîndurile Forțelor Armate a cetățenilor Republicii Moldova născuți in anii 1996-2005.
– Cu privire la instituirea Consiliului teritorial pentru protecția drepturilor copilului și aprobarea Regulamentului de activitate.
– Cu privire la coordonarea și aprobarea Acordului adițional nr.2 din 25 iulie 2023 la Contractului de acordare a asistenței medicale nr. 05-08/173 din 30 decembrie 2022 IMSP „Centrul de Sănătate Dondușeni”
– Cu privire la numirea șefului IMSP „Centrul de Sănătate Dondușeni”
– Cu privire la desemnarea membrilor pentru constituirea organelor electorale.
– Cu privire la numirea șefului IMSP „Centrul de Sănătate Țaul”
– Cu privire la semnarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Dondușeni și A.O.CCF Moldova-copil, comunitate, familie.
Ș.A

Cu votul majorității consilierilor prezenți în ședință, deciziile au fost adoptate.