Implementarea Programului Internațional Erasmus+ în instituțiile școlare din raion

11 ianuarie 2017

Începînd  cu  luna noiembrie  2016, profesorii  de  limbi  străine  din  4 instituții din raion (LT”A.Mateevici”Dondușeni, LT”Prometeu”Baraboi, gimnaziul  Țaul și gimnaziul  ”I.Vieru”Cernoleuca),    beneficiază  de  instruirile  Programului  Erasmus+ în  urma  stabilirii  Protocolului  de  parteneriat cu  LT”Mihail Kogălniceanu” județul  Vaslui.

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui în colaborare cu Inspectoratul Școlar Național și cu susținerea Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație a desfășurat la data  de 21 decembrie 2016, un curs de formare pentru cadrele didactice interesate de utilizarea animațiilor și a portofoliilor electronice în procesul educațional, la  care  au  participat cadre didactice  din  instituțiile implicate în  program, care  au fost  selectate în  prealabil  de  către  echipa  de  proiect.

Cursul de formare Strategii didactice novatoare şi noi tehnologii în Sistemul Electronic de Gestionare a Învăţării – LMS este parte a Parteneriatului Strategic Erasmus+ „Comics in Teaching Languages/ La BD en classe de langues”.

Activitatea a prezentat un interes sporit din partea participanților. O dată cu evoluția societății, utilizarea TIC în evaluare reprezintă o necesitate, dar, totodată, și o tendință de modernizare, aducând o serie de avantaje: obiectivitatea evaluării rezultatelor, feed-back imediat pentru elev și profesor, întocmirea diagnozei și  prognozei, expunerea independentă a cunoștințelor elevilor, diminuarea emoțiilor.

Cadrele didactice au învățat cum să lucreze în acest  program care îmbină cerințele educaționale ale profesorilor și elevilor și cu ajutorul căruia se pot crea teste, chestionare, jocuri.    Astfel procesul de evaluare poate deveni mai dinamic și atractiv.