HOTĂRÂRE cu privire la confirmarea componenței nominale a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dondușeni nr. 13

18 septembrie 2023

În vederea executării pct. 5 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1150/2023, şi în temeiul art. 32, 35, 37, 38 alin. (2) și alin. (9), 157 și 158 din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se stabilește componența numerică a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dondușeni nr. 13 în număr de 11 membri.
 2. Se confirmă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dondușeni nr. 13, după cum urmează:
Trocin Ana – președinte, jurist, numită în funcție conform Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Bețivu Livia – membru, master în administrație publică, din partea Consiliului raional Dondușeni;
Dementiev Iurii – membru, jurist, din partea din partea Consiliului raional Dondușeni;
Heiu Natalia – membru, contabil, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;
Rîșchitor Ina – membru, jurist, din partea Judecătoriei Edineț;
Vozian Constantin – membru, jurist, din partea Judecătoriei Edineț;
Vozian Vitalina – membru, contabil, din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.
 1. Președintele consiliului electoral de circumscripție va asigura convocarea primei ședințe care se va desfășura cel târziu în data de 18 septembrie 2023.
 2. Consiliul electoral va propune spre degrevare sau convocare 2 persoane din componența sa, precum și spre aprobare statul de personal al aparatului consiliului electoral, cel târziu la data de 18 septembrie 2023.
 3. Consiliul electoral va constitui:
 4. a) circumscripțiile electorale de nivelul întâi, până la 21 septembrie 2023;
 5. b) consiliile electorale de circumscripție de nivelul întâi, până la 26 septembrie 2023;
 6. c) secțiile de votare, până la 1 octombrie 2023;
 7. d) birourile electorale ale secțiilor de votare, până la 11 octombrie 2023.
 8. La propunerea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi și a birourilor electorale ale secțiilor de votare,consiliul electoral va decide asupra degrevării sau convocării unei persoane din componența acestora.În cazul consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi, hotărârea va fi adoptată cel târziu în data de 1 octombrie 2023, iar în cazul birourilor electorale ale secțiilor de votare hotărârea va fi adoptată cel târziu în data de 15 octombrie 2023.
 9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

Președinta

Comisiei Electorale Centrale Angelica CARAMAN

Chișinău, 16 septembrie 2023

Nr. 1244