Gala Laureaţilor Activităţilor Educative

26 mai 2017

La 26 mai 2017, în cadrul evenimentului Gala Olimpicilor 2017, şi-au cules laurii 67 elevi, care au obţinut rezultate şi diplome la concursurile internaţionale, republicane. Convinşi că educaţia e cheia succesului şi izvorul binelui în lume, aceştea şi-au demonstrat talentul în domeniul muzicii, literaturii, artei şi sportului, oferind un exemplu demn semenilor săi.

I. Au fost organizate următoarele activităţi educative raionale:

– Concursul ”Securitatea la trafic înseamnă viaţă”, organizat în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie: I loc – LT„Alexei Mateevici” Donduşeni; II loc – gimn. „Igor Vieru” Cernoleuca; III loc –gimn. Scăieni; III loc – gimn. Ţaul.

– Concursul ”Pe meleagurile natale”, organizat în colaborare cu Secţia Administrativ-Militară Donduşeni: locul I – LT „Alexandr Puşkin” (antrenor, Anatolie Ceban); locul II – LT „Prometeu” Baraboi (antrenor, Nicolae Gavriliuc); locul III LT „Alexei Mateevici” Donduşeni (antrenor, Elena Fedişin).

– Concursul „La izvoarele înţelepciuni”, desfăşurat în parteneriat cu Biblioteca raională: locul III – Felicia Detişin, gimn. Frasin, Davinia Suru, gimn. „V.Gangal” Horodişte şi Diana Cerchez, gimn. Donduşeni; locul II – Daniel Botezat, LT „A.Mateevici” Donduşeni şi Inesa Vexler, gimn. Ţau; Premiul Mare – Valeria Ababii, LT „Alexei Mateevici” Donduşeni.

– Concursul tinerilor voluntari: (categoria licee) locul I – LT „Gaudeamus” Donduşeni; locul II – LT „Prometeu” Baraboi; locul III – LT „M.Eminescu” Sudarca; menţiune – LT „A.Mateevici”, LT „A.Puşkin” Donduşeni; (categoria gimnazii): locul I – gimn. „O.Pupeza” Corbu; locul II – gimn. „Constantin Negruzzi” Tîrnova şi gimn. Scăieni; locul III – gimn. Climăuţi, gimn. Crişcăuţi, gimn. Ţaul; menţiune – gimn. Moşana, gimn. „Igor Vieru” Cernoleuca, gimn. „V.Gangal” Horodişte, gimn. Rediul-Mare, gimn. Frasin.

– Concursul „Surse de energie regenerabilă”: locul I – Raischi Radu şi Arion Valeria, gimn. Crişcăuţi.

– Concursul „Turnamentul drepturilor copiilor”: locul I – Ionesii Eva, LT „A.Mateevici” Donduşeni; locul II – Dudnic Loridana, gimn. Ţaul, Timotina Ecaterina, LT „Al. Puşkin”; locul III – Poparcea Nicolae, gimn. Ţaul, locul III – Tcaci Tatiana, LT „Al.Puşkin”; menţiuni – Ciocoi Vanesa, gimn. Rediul-Mare, Covali Miroslav, gimn. Ţaul. Studiind amalgamul original de poezie explorată de către concurenţi, avem următorul clasament: locul I – Ceban Aisun, gimn.Ţaul; locul II – Cojocaru Otilia, LT „A.Mateevici”; locul III – Bucătaru Violina, gimn.Ţaul; locul III – Sorbală Beatrice, gimn. Scăieni; menţiuni: Ursachi Artiom, LT „Al. Puşkin” Donduşeni. O sarcină complexă pentru elevi a constituit proba de scriere a eseurilor, aici din 8 eseuri, au fost apreciate doar 2, produsul elevului Vangheli Dmitrii, LT „Al.Puşkin”, şi lucrarea elevei gimn. „I.Vieru” Cernoleuca, Evelina Conoval.

II. La nivel republican şi internaţional, am înregistrat următoarele performanţe:

– Vexler Inesa, gimn. Ţaul, locul I, concursul „Muzic For Kids Internaţional Moldova battle 2017”, România;

– revista şcolară redactată de către dl Cristian Serdeşniuc, profesor de l. şi lit. română şi elevii gimnaziului „C.Negruzzi”, revistă de opinie, cultură, creativitate şi informaţie pentru elevi care a obţinut premiul de excelenţă în România.

– La concursul „La izvoarele înţelepciunii”, locul III la republică a adus în raion Ababii Valeria, LT „A.Mateevici”, professor, Angela Bujag.

– Copiii sunt florile care ne înfrumuseţează viaţa, cu nişte flori gingaşe şi deosebite sunt asemuiţi participanţii concursului de dans sportiv „Flori de liliac”: Hudzinschi Victoria, locul I, LT „Gaudeamus”; elevii LT „Gaudeamus” la acest concurs deţin locuri premiante (Pavlişciuc Valeria, Ţopa Daria, Tarabuzan Anastasia, Ţapu Anton. La acelaşi concurs au performaţe elevii LT „Al.Puşkin”: Tolstova Xenia, Sîrbu Vlad, Sîrbu Iana, Tuharev Daniela, Ceban Iana, Cebotari Vadim.

– Centrul de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor Donduşeni este sprijinul DÎ ÎN organizarea activităţilor educative raionale şi instituţia care ne promovează imaginea r-lui la nivel republican şi intrenaţional. Menţionăm finaliştii şi laureaţii Festivalului concurs de lectură „Zumaricale” (Stoica Mihaela, Balan Andriana, Cojocaru Mihai, Dovbenco Mihaela, Haraşniuc Victoria, Rusu Mihai, Petrov Anastasia, Potlog Severin, Rotari Dan), şi dna Grigorovschi-Haraşniuc Liliana, director adjunct CCCA şi conducător al cercului literar-dramatic, Cocitov Andrei participant la Forumul inovaţiilor folclorice ARTICO, şi colectivul „Struguraş” pe care-l dirijează, concursul republican de Arte Plastice şi Artizanat: „Lumea în viziunea copiilor” – 1 finalist, Garganciuc Milana, cl. IV-a, Origame, laureaţi Muradean Gaiană şi Lachi Lina, conducători de cerc Lucoveţchi Tatiana şi Culibaba Natalia.

– O diplomă de gradul doi la un concurs internaţional ,,Concursul de lectură şi creaţie Pro Lectura a obţinut Guţu Nicoleta, LT „Prometeu”Baraboi.

– Formarea la elevi a valorilor naţionale şi europene a constituit un obiectiv major al activităţilor educative, aceasta relevă rezultatele elevilor din LT„Prometeu” Baraboi Cotorcea Nicolae, cl. V-a, Guţu Nicoleta, cl. XI, care au obţinut menţiune la concursul republican „Unitate prin diversitate”.

– La concursul „Europa la noi acasă”, ediţia XVI elevele LT „Al.Puşkin” Bujor Tatiana, Şulearenco Mariana şi Crivoi Aza au obţinut menţiune la republică.

– Menţiuni în proiectul „Moldova dezbate” au obţinut elevii LT „Prometeu” Guţu Nicoleta, Botezatu Alina, Obadă Mădălina.

– Concursul turistic „Pomul vieţii – Moldova 25” a marcat succesul următorilor elevi: Marcencova Anastasia, gimn. Pocrovca, locul I, etapa raională/republicană, echipa LT „A.Mateevici” (Dvornic Daiana, Bujag Nicolae, Ţurcan Oleg, Botnari Vlad, Mititiuc Cristian, Iurcişin Vladislav, Bernaz Filip, Pocaznoi Vladimir, Bursuc Mihai, Bunea Denis, Vaşciuc Andriana, Cuşnir Anastasia, Bercutov Cristian, Pînzari Elena, Ruban Laura, Bordian Marcela) a obţinut menţiune la nivel de republică.

– Promovarea unui mod de viaţă sănătos a constituit un obiectiv cadru al activităţii instituţiilor de învăţământ, şi pe această cale mulţumim Şcolii Sportive şi discipolilor, dar şi instituţiilor din care provin elevii. Aici s-au evedenţiat micii sportivi, dar cu perspective de viitor: Repcinschi Maxim, LT „Al.Puşkin” cu menţiune la campionatul republican de ŞAH, Bejenari Vasilii, LT „Al.Puşkin”, la campionatele republicane la JUDO a obţinut locul I, 2-II, 2-III, Sliusari Valeria, LT „Gaudeamus”, deţine 6 diplome la sport, Pavlişciuc Maxim, LT „Gaudeamus”, Semzeneţ Vadim, LT „A.Puşkin”, la campionatele republicane deţine 2 locuri I şi locul-III.

– La concursul republican „Sănătatea ta – dreptul tău, viitorul tau”, au obţinut menţiuni la republică, elevii LT „A.Puşkin”: Cozima Anastasia, Traci Ivan, Pînzari Olesea, Haeţchi Artiom, şi Mihalischi Alexandr.

Natalia COJOCARU, responsabil de activitatea educativă