Festivalul”Dăruim un Mărţişor” la închidere.

10 martie 2017

La data de 10 martie a luat sfîrşit decada Festivalului raional „Dăruim un mărţişor”.La acest eveniment au participat :formaţia folclorică „Cimbrişor” de la CC Sudarca, f.f „Datina”,ansamblul folcloric ” Floarea  din grădină”, CC Pivniceni, ansamblul folc.”Crenguţe de busuioc”, Boris Cozma, solistul  formaţiei de muzică uşoară „Freamăt”, etc.Liuba Dănuţă, şeful Secţiei Cultură Donduşeni, în cuvîntarea de încheiere a  evenimentului cultural artistic  a dat apreciere pozitivă tuturor colectivelor participante  la concertul de deschidere  şi de închidere a festivalului „Dăruim un mărţişor”, conducătorilor artistici, care au adus în scenă veritabile talente, de asemenea a adus mulţumiri  bibliotecarilor, meşterilor populari pentru fantezia şi munca depusă la confecţionarea mărţişoarelor.Primarilor oraşului Donduşeni, Ivan Belciug, sat.Crişcăuţi, Alina Semeniuc, satului Plop, Aureliu Guţanu, doamna Dănuţă le-a exprimat toată consideraţiunea pentru suportul ce-l oferă colectivelor artistice şi domeniului culturii în general.