Familie puternică pentru fiecare copil!

26 mai 2017

În perioada 23-24 mai, în incinta Palatului de cultură din or.Donduşeni au avut loc seminare organizate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova cu suportul AO „Parteneriate pentru fiecare copil”.La ele au participat  factorii de decizie şi profesioniştii care lucrează direct cu copiii şi familiile lor din cadrul Direcţiei de asistenţă socială şi protecţie a familiei, Direcţiei de Învăţămînt, Centrului de sănătate, Inspectoratului de Poliţie,Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.La seminare a participat şi vicepreşedintele raionului, domnul Valeriu Casapu.
Instruirile în cauză sunt finanţate de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională USAID, implementat de Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru fiecare copil”în parteneriat cu  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Scopul instruirilor este de a consolida competenţele acestor profesionişti în asigurarea bunăstării copiilor, în corespundere cu Strategia privind protecţia copilului şi noile reglementări la nivel de norme metodologice şi acte normative revizuite sau elaborate de MMPSF.
Ambele seminare au fost dirijate de doamna Aliona Perechiatco, formator în cadrul Proiectului „Familie puternică pentru ficare copil”.În prima zi participanţii la instruire au fost familiarizaţi cu Modelul naţioanal de Practici.Utile pentru toţi au fost chestiunile cu privire la factorii protectori ai familiei şi esenţa şi avantajele Modelului Naţional de Practici.
Al doilea seminar a avut ca scop de a informa pe cei prezenţi cu Metodologia aplicării managementului de caz şi Metodologia implementării Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii.Membrii Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate ne-au relatat că au beneficiat de o nouă rundă de instruire axată, în special pe rolul Comisiei în prestarea serviciilor de Sprijin familial şi reprezentanţii ai domeniilor educaţie, sănătate, ordine publică şi asistenţă socială au rămas satisfăcători de aceste instruiri deoarece au fost informaţi despre Modelul Naţional de Practici care este în proces de pilotare la moment în 3 raioane.