Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, activitate permanentă a Poliției

17 septembrie 2020

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, reprezintă o prioritate pentru Poliție, care, prin structurile sale specializate caută să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.

În acest scop, angajații Inspectoratului de Poliție Dondușeni de comun cu angajații din cadrul Întreprinderii de Stat „Servicii Pază”, filiala Dondușeni, au desfășurat activități de prevenire, contracarare și diminuare a infracțiunilor de pe teritoriul raionului Dondușeni.

Astfel, se creează un cadru bilateral de cooperare care să asigure şi să promoveze poziţii comune privind aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare, sporirea gradului de securitate şi responsabilizarea prestatorilor serviciilor de pază, consolidarea activităţilor de conlucrare a Poliţia cu organizaţiile particulare de pază.

Totodată, s-a atras atenția la modalitățile de prevenire şi contracarare a fenomenului infracţional, precum cazurile de sustragere a bunurilor materiale, de atac asupra obiectivelor de păstrare a surselor financiare, etc.

În perspectivă, principalul obiectiv al ambelor părți, se menține a fi creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală și nu în ultimul rând siguranța rutieră.