Consilierii raionali în ședință extraordinară.

12 februarie 2021

La data de 11.02.2021 în sala de ședințe a Consiliului rational, consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară, conform Dispoziției nr. 16 din 08 februarie 2021 a președintelui raionului Dondușeni, dl Valentin Cebotari.

În urma efectuării apelului, s-a constatat caracterul deliberativ al ședinței, după care a fost onorat simbolul de stat – drapelul RM.

Ulterior, președinte al ședinței  cu votul majorității a fost ales dl Mihail Leahu.

Ședința a avut pe ordinea de zi proiecte de decizie ce vizează prioritar domeniul sănătății, toate întrunind numărul necesar de voturi.

-Cu privire la numirea în funcție de director al IMSP „Spitalul raional Dondușeni”, doamnei Chiriac Lilia;

– Cu privire la aprobarea proiectului de management al IMSP – Spitalul raional Dondușeni pe 5 ani.

Remarcăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 28.12.2006, deciziile Consiliului urmează a fi semnate și contrasemnate în cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței.