Consilierii raionali în ședință extraordinară.

12 noiembrie 2021

Astăzi, 12 noiembrie 2021 în sala de ședințe a Consiliului rational, consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară, conform Dispoziției nr. 162-d din 09 noienbrie 2021 a președintelui raionului Dondușeni, dl Valentin Cebotari.

În urma efectuării apelului, s-a constatat caracterul deliberativ al ședinței, după care a fost onorat simbolul de stat – drapelul RM.

La ședință au participat 21 consilieri din cei 27 aleși.

Ulterior, președinte al ședinței  cu votul majorității a fost aleasă dna Nina Juraveț.

Ședința a avut pe ordinea de zi următoarele întrebări :

  1. Cu privire la corelarea bugetului aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul 2021.
  2. Cu privire la întroducerea unor modificări în bugetul raional.
  3. Cu privire la rezultatele licitației cu strigare din 20 septembrie 2021.
  4. Cu privire la redistribuirea componentei raionale.
  5. Privitor la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr.140-d din 04.10.2021 «Cu privire la redistribuirea componentei raionale».
  6. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1301/OT6/21 din 29 septembrie 2021.

Cu votul majorității consilierilor prezenți în ședință, deciziile au fost adoptate.

Remarcăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 28.12.2006, deciziile Consiliului urmează a fi semnate și contrasemnate în cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței.