Comitetul Directorilor Locali

16 mai 2017

La 16 mai primăria oraşului Donduşeni a găzduit cea de-a treia şedinţă a Comitetului Directorilor Locali în cadrul proiectului Managentul Deşeurilor Solide din zona nr.8.Prezenţi la şedinţă au fost Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului Donduşeni, reprezentanţii ai ADR Nord, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiei germane GIZ-MSPL, Centrelor de Sănătate, Centrelor de Sănătate Publică , Inspecţiilor Ecologice, primari, consilieri raionali şi locali.
Cuvînt de deschidere a şedinţei a avut Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului.
Obiectivul şedinţei a inclus monitorizarea şi facilitarea procesului de elaborare a Studiului de Fezabilitate şi evaluării impactului asupra mediului pentru crearea Sistemului de management integrat al deşeurilor SMID pentru Zona de Management al Deşeurilor  nr.8.Cu rapoarte şi luări de cuvînt au venit către cei prezenţi  în sală Ivan Belciug, primarul oraşului Donduşeni, Vasile Istratii, viceprimar de Edineţ, Arcadie Dobuleac, viceprimar de Briceni.Dumnealor au trecut în revistă activităţile desfăşurate  în perioada martie-mai 2017 de către primăriile ce le reprezintă.Alina Oberdorfer, expert GIZ-MSPL  a prezentat planul de investiţii, iar expertul Anatolie Palade a avizat rezultatele analizei economico-financiare.Conform afirmaţiilor experţilor , costul total al proiectului va fi de 111.300 euro.Proiectul e preconizat să fie dat în exploatare în anul 2021.