Comisia Extraordinară de Sănătate Publică al raionului Dondușeni Hotărârea nr.37 din 20.05.2021

20 mai 2021

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și raional, Comisia raională extraordinară de sănătate publică constată că procesul epidemiologic are în continuare tendințe negative.

În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile vor fi revizuite cu o periodicitate de 14 zile (perioadă maximă de incubare).

Pe parcursul ultimilor 14 zile în raionul Dondușeni s-au înregistrat 25 cazuri de îmbolnăvire prin infecția COVID-19 ce constituie  67.4 cazuri la 100 mii populație. (cod portocaliu), cele mai multe cazuri sunt înregistrate în s.Moșana 17 cazuri de îmbolnăvire prin infecția COVID-19 ce constituie  1123,6  cazuri la 100 mii populație (cod roșu).

Reieșind din cele menționate, Comisia raională extraordinară de sănătate publică, Hotărârea nr.301

H O T Ă R Ă Ș T E:

 1. Se ia act de prevederile Hotărîrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.54 din 29 aprilie 2021.
 2. Se recomandă Autoritatea publică locală Moșana:
  1. Va convoca ședința extraordinară de situații excepționale;
  2. Va institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat, aprobat prin Hotărîrea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică;
  3. Va crea grupe mobile (reprezentantul comisiei SE, reprezentantul IP, reprezentantul AMP);
 3. Colaboratorii Inspectoratului de poliție vor asigura respectarea cerințelor impuse de APL.
 4. Consiliul raional Dondușeni; Colaboratorii ANSP, ANSA, IP, SSE:
  1. Vor acorda suport la gestionare situației privind infecția COVID-19 în localitatea data.
 5. Hotărârile Comisiei rationale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 6. Se recomandă reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri, să se angajeze în campania de informare corectă a societății cu privire la subiectul vaccinării și necesitatea respectării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
 7. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică.
 8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Consiliului.